Informacje o osobach w kryzysie bezdomności wpływają niemal codziennie. MOPR zachęca: zadzwoń!

(Fot. Pixabay)

Kilka sygnałów w tygodniu otrzymują pracownicy Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w sprawie udzielenia wsparcia przebywającym w warunkach niemieszkalnych. To zgłoszenia od mieszkanek i mieszkańców. Potrzebujący w ten sposób dostaje kompleksową ofertę wsparcia.

– Dla osób w bezdomności oferujemy kompleksową pomoc, zarówno doraźną, jak i na dłuższą metę. W tym najtrudniejszym zimowym czasie to schronienie, pomoc żywnościowa, rzeczowa, specjalistyczna, psychologiczna, prawna, aktywizująca społecznie i życiowo – mówi Sylwia Ressel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

AUTOBUS SOS

Autobus SOS przeznaczony jest dla osób w bezdomności, przebywających w przestrzeni publicznej, w miejscach niemieszkalnych. Na zlecenie MOPR, zadanie mobilnego wsparcia realizuje Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Środki na ten cel zabezpieczył Ośrodek. Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje zapewnia pojazd. Codziennie załoga pojazdu wydaje potrzebującym ciepłą zupę i odzież na zmianę.

– Tam liczba osób codziennie korzystających z pomocy tj. ciepłe posiłki, ciepła odzież, pomoc ratownika medycznego, konsultacje z pracownikiem socjalnym, podwożenie do noclegowni przy ulicy Mostowej to średnio ponad 80 osób. W grudniu było ich około 50. Trzeba reagować. Nie bójmy się pomagać i wspierać. Wszędzie tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna i rzeczywiście uzasadniona jest najcenniejsza na świecie – mówi Sylwia Ressel.

WIDZIMY OSOBĘ BEZDOMNĄ – GDZIE ZADZWONIĆ?

Mieszkańcy proszeni są o przekazywanie sygnałów o osobach w bezdomności do Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (w godz. pracy ośrodka), Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986 lub policji tel.: 112 (w przypadkach interwencyjnych). Bezpośrednio można też powiadomić streetworkerów, posługując się aplikacją Arrels. Jest bezpłatna. Można ją uaktywnić np. w smartfonie. Dzięki sygnałowi streetworker bardzo szybko dotrze z ofertą pomocy do osoby w bezdomności.

Marta Włodarczyk

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj