Ponad trzy tysiące kontroli i 38,5 mln złotych kar. Gdański WIOŚ podsumował dane od stycznia

(Fot. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku/www.gov.pl)

Według informacji przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, od stycznia 2022 do końca czerwca 2023 roku inspektorzy placówki przeprowadzili ponad trzy tysiące kontroli i wydali decyzje nakładające administracyjne kary pieniężne na kwotę ponad 38 i pół miliona złotych.

Radosław Rzepecki, zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, przekazał, że w 2022 roku statystycznie co druga kontrola zakończyła się stwierdzeniem nieprawidłowości. Podkreślił też, że w każdym przypadku, kiedy w wyniku przeprowadzonych czynności stwierdza się naruszenia przepisów, wszczynane i prowadzone zostają odpowiednie postępowania pokontrolne.

Skutkiem kontroli było nałożenie kar na kwotę ponad 38 i pół miliona złotych. – Między innymi za nielegalne działania w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, zanieczyszczania powietrza czy w sprawach dotyczących ponadnormatywnego hałasu – wyliczył.

MOGŁY ZDARZYĆ SIĘ PRZESTĘPSTWA

Rzepecki poinformował, że we wskazanym okresie skierowano także około 30 zawiadomień do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstw, między innymi w zakresie gospodarki odpadami, zanieczyszczania wód czy fałszowania dokumentów.

– W ostatnich miesiącach inspektorzy powstałego rok temu Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej we współpracy z policją, Krajową Administracją Skarbową, strażą graniczną, Inspekcją Transportu Drogowego oraz prokuraturą ujawniają kolejne nielegalne działania, głównie w zakresie gospodarki odpadami – oznajmił.

KTÓRE SPRAWY SĄ PRZEKAZYWANE DALEJ?

Zastępca pomorskiego inspektora ochrony środowiska podkreślił, że do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynęło ponad 1400 zgłoszeń o nieprawidłowościach w zakresie ochrony środowiska.

– Większość wniosków o interwencję rozpatrywanych jest w inspektoracie, jednakże część z tych spraw jest przekazywana do innych organów, zgodnie z ich właściwością. Dotyczy to między innymi spraw nielegalnej wycinki drzew czy przepełnionych śmietników, co jest w gestii właściwych urzędów miast czy gmin – dodał Radosław Rzepecki.

PAP/ol

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj