Ministerstwo Infrastruktury: budowa morskich farm wiatrowych nabierze tempa

(Fot. Pixabay.com)

Droga do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez wykorzystanie morza została otwarta. 2 października 2023 r. Ministerstwo Infrastruktury zorganizowało konferencję „Offshore – koncesje w polskich obszarach morskich”, podsumowującą proces wydawania zezwoleń na budowę morskich farm wiatrowych.

– Budowa sektora morskiej energetyki wiatrowej ma kluczowe znaczenie dla stworzenia zrównoważonego miksu energetycznego i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Zakończyliśmy procedurę wydawania zezwoleń na budowę morskich farm wiatrowych, która stanowi pierwszy etap w ważnym procesie kształtowania nowego sektora gospodarki – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Na początku konferencji, oprócz wiceministra Marka Gróbarczyka, głos zabrali również sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceprezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA Paweł Śliwa oraz członek Zarządu ORLEN SA Armen Artwich.

OKOŁO 15 GW MOCY

Dzięki przyjętemu planowi zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz stworzeniu odpowiednich, pasujących do wymogów i potrzeb rozwojowych przepisów prawnych, realnym stało się przyznanie pozwoleń i zamknięcie tego etapu, koniecznego dla dalszej budowy morskiej energetyki wiatrowej.

Ministerstwo Infrastruktury oceniło 132 wnioski, co przekłada się na dokumentację liczącą ok. 360 tys. stron. Suma mocy, jaka będzie generowana przez farmy wiatrowe, na które wydano pozwolenia we właśnie zakończonej 2. fazie offshore, to niemal 9 GW. Z kolei suma mocy w 1. i 2. fazie offshore to nawet ok. 15 GW.

TRZY DEBATY TEMATYCZNE

Konferencja zgromadziła kluczowych przedstawicieli najważniejszych podmiotów – państwowych i prywatnych – tworzących branżę morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Licznie przybyli także przedstawiciele zaplecza naukowo-badawczego i szkoleniowego branży offshore. Konferencja skupiona była wokół trzech debat tematycznych.

Debata rektorów dotyczyła rozwoju offshore, który ma szansę stać się motorem rozwoju technologicznego Polski. Udział w niej wzięli przedstawiciele Politechniki Morskiej w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Politechniki Gdańskiej.

Debata właścicieli koncesji skupiała się na powodach zaangażowania w offshore oraz teraźniejszość i przyszłość tej branży w Polsce na tle długoterminowych wyzwań branży. Udział w niej wzięli przedstawiciele Orlenu, PGE Baltici, Polenergii, Ocean Winds i RWE.

W trakcie debaty dostawców usług i kooperantów omówiono szanse, wyzwania, kształt i perspektywy rynku dla offshore. Udział w tej debacie wzięli przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, PŻB Offshore, GE Power, Siemens Gamesa oraz Vestas.

NALEŻYTY PRIORYTET

Zakończenie wydawania pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych jest odpowiedzią na potrzeby rozwoju branży offshore i budowania niezależności energetycznej Polski. Energetyka wiatrowa uzyskała należyty priorytet przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska oraz interesów innych użytkowników morza. Dzięki zaplanowaniu całego procesu – od przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego, przez dostosowanie prawa do aktualnej sytuacji – możliwe było wydanie pozwoleń optymalnie wykorzystujących potencjał Bałtyku. Otwierają one drogę do rozwijania projektów, w których udział bierze cała branża morska.

PAP/aKa

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj