Umowa ramowa w sprawie trasy kolejowej PKM Południe podpisana. „To epokowa decyzja”

(Fot. Gdańsk.pl)

W poniedziałek została podpisana została umowa ramowa o współpracy pomiędzy Województwem Pomorskim i Gminą Miasta Gdańsk. Wspólnie z samorządową spółką PKM S.A., porozumienie to stanowi kluczowy krok w kierunku realizacji projektu PKM Południe.

Reprezentanci obu samorządów, marszałek województwa Mieczysław Struk, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, wicemarszałek Leszek Bonna, wiceprezydent Piotr Grzelak oraz prezes PKM S.A. Grzegorz Mocarski, złożyli swoje podpisy, zobowiązując się do wspólnego finansowania opracowania dokumentacji projektowej PKM Południe w latach 2023-2026. Umowa przewiduje, że szacunkowy koszt tej dokumentacji wyniesie 50 mln zł, a miasto Gdańsk wniesie do projektu 28 mln zł, dokapitalizowując tym samym spółkę PKM. Przekazanie środków będzie odbywać się sukcesywnie w latach 2023-2026, co ostatecznie przyniesie miastu Gdańsk ok. 7,5 proc. udziałów w spółce.

EUROPEJSKA INWESTYCJA

– Nie boję się powiedzieć, że to epokowa inwestycja. Chcemy usprawnić transport zbiorowy do intensywnie zamieszkałych dzielnic – podkreślał Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

– Dzięki naszej obecności w UE będziemy mogli ten projekt fizycznie zrealizować. Jestem pewien, że o tej inwestycji będzie się mówić nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie – dodawał.

FUNDUSZE Z UE

Podpisane porozumienie otwiera drogę do ogłoszenia przez PKM S.A. przetargu na dokumentację projektową oraz uzyskanie zezwoleń na realizację pierwszego etapu inwestycji pod nazwą „Rozwój infrastruktury transportowej w południowych dzielnicach Gdańska”, zwaną PKM Południe. Ten etap obejmuje trzy zadania: rozbudowę linii kolejowej nr 250, budowę bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 i Traktu św. Wojciecha oraz rozbudowę ul. Nowej Świętokrzyskiej.

– Dzięki porozumieniu spółka PKM S.A. będzie mogła ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji zezwalających na realizację pierwszego etapu inwestycji. Jest to niezbędne m.in. do ubiegania się o unijne dofinansowanie. Jeśli uda nam się zdobyć na ten cel pieniądze z UE, wybudowanie aglomeracyjnego odcinka PKM Południe wraz ze zintegrowanymi z nim miejskimi inwestycjami drogowymi będzie możliwe już w obecnej perspektywie unijnej, w latach 2026-2029 – wyjaśniała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

ALTERNATYWA

Już za kilka lat PKM Południe ma stać się realną alternatywą dla transportu indywidualnego, poprzez budowę nowej infrastruktury kolejowej pozwalającej na włączenie do istniejącej osi komunikacyjnej Wejherowo – Reda – Rumia – Gdynia – Sopot – Gdańsk kolejnych terenów położonych w południowych dzielnicach Gdańska.

– Tym projektem wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Zdecydowana większość z nich podczas konsultacji społecznych w 2022 roku nie mówiła „czy”, tylko „kiedy” PKM Południe powstanie. Zainteresowanie tą inwestycją jest ogromne. W trzech seriach konsultacji wzięło udział prawie 600 osób stacjonarnie i ponad 1400 online, a nagrania z nich na kanale YouTube PKM obejrzało ponad 6000 osób – mówi Grzegorz Mocarski, prezes PKM S.A.

NOWY SYSTEM KOMUNIKACYJNY

Urzędnicy dodają, że stronę internetową poświęconą projektowi PKM Południe tylko w pierwszym miesiącu od jej uruchomienia wyświetlono ponad 100 tysięcy razy, co świadczyć ma o zainteresowaniu projektem.

PKM Południe zakłada utworzenie nowoczesnego systemu kolejowego transportu publicznego, który będzie stanowił alternatywę dla transportu indywidualnego. Dzięki rozbudowie infrastruktury kolejowej, tereny położone w południowych dzielnicach Gdańska zostaną włączone do istniejącej osi komunikacyjnej SKM Wejherowo-Gdańsk tworząc kompleksowo zintegrowany system komunikacyjny.

Posłuchaj materiału naszego reportera:

Bartosz Stracewski/pb

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj