Sąd nie uchylił uchwały „połączeniowej” Lotosu z Orlenem. Wyrok jest prawomocny

(Fot. Orlen)

Sąd Apelacyjny w Łodzi podtrzymał orzeczenie sądu pierwszej instancji i nie stwierdził nieważności uchwały w sprawie połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos. Wyrok jest prawomocny. Uchylenia uchwały domagali się akcjonariusze byłej Grupy Lotos. Sąd pierwszej instancji oddalił powództwo w całości.

Pozew przeciwko PKN Orlen złożyli dwaj mniejszościowi akcjonariusze byłej Grupy Lotos – Jan Trzciński i Bogdan Kamola, którzy podczas walnego zgromadzenia Lotosu zgłosili sprzeciw wobec podjęcia uchwały o fuzji z PKN Orlen. W ich opinii fuzja była szkodliwa dla akcjonariuszy i nieracjonalna z punktu widzenia biznesowego.

SĄD ODDALIŁ APELACJĘ

Sąd drugiej instancji oddalił apelację akcjonariuszy. Sędzia Małgorzata Stanek zwróciła uwagę, że w toczącej się sprawie sąd nie badał kwestii odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych oraz nie oceniał działalności zarządu PKN Orlen. Rozpatrywano natomiast formalno-prawne aspekty podjętej uchwały i sąd nie dopatrzył się przesłanek do stwierdzenia jej nieważności, ani uchylenia.

Wyrok jest prawomocny. Strony mogą wnieść skargę kasacją do Sądu Najwyższego.

PAP/puch

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj