Sytuacja Żydów w różnych krajach okupowanej Europy podczas II wojny światowej

(Fot. Radio Gdańsk)

Dokładnie 80 lat temu, 19 kwietnia 1943 roku, wybuchło powstanie w getcie warszawskim. I właśnie temat związany z Shoah i tragedią II wojny światowej, ale w nieco innym aspekcie, niż na co dzień się o tym rozmawia, omówiono w audycji „Co za Historia”.

Gościem Wojciecha Sulecińskiego był prof. Krzysztof Kubiak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Opowiedział o sytuacji Żydów w okupowanej Europie w tych krajach, w których okupacja miała nieco inny charakter niż na wschodzie Europy i zupełnie inny charakter niż w Generalnym Gubernatorstwie. Ale też inny niż w tzw. „krajach satelickich”, czyli w krajach, które mniej lub bardziej dobrowolnie pozostawały w sojuszu z Trzecią Rzeszą.

– Ten schemat, że Europa jest niemiecka, to jest taki trochę obraz jak z brytyjskich kronik filmowych, które pokazywały tę samotną wyspę i potem taki czarny kontynent europejski. A przecież sytuacja w Europie była bardzo zróżnicowana, także los Żydów bywał bardzo zróżnicowany – zauważył gospodarz audycji.

– My bardzo często postrzegamy sytuację w Europie przez pryzmat dwukolorowej mapy, a te barwy na mapie to był cały zakres odcieni: od demokratycznej Finlandii, która przymuszona okolicznościami historycznymi zdecydowała się na sojusz z Trzecią Rzeszą, poprzez państwa takie jak Rumunia czy Bułgaria, państwa niepodległe również w trudnej sytuacji geopolitycznej, które w Berlinie upatrywały wsparcia, poprzez państwa satelickie takie jak Słowacja, takie jak Niepodległe Państwo Chorwackie, kończąc wreszcie na terenach okupowanych, które też były podzielone na gubernatorstwa, protektoraty i tereny jednoznacznie bezpośrednio wcielone do Rzeszy – wyjaśniał prof. Kubiak.

Posłuchaj całej audycji:

raf

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj