Kompetencje Społecznego Inspektora Pracy [GODNA PRACA TO BEZPIECZNA PRACA]

(Fot. solidarnosc.gda.pl/pixabay.com)

Stoi na straży bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz reprezentuje interesy pracowników jako strony słabszej. Mowa o Społecznym Inspektorze Pracy, który  jest uprawniony do kontrolowania warunków pracy i monitorowania wszelkich nieprawidłowości, zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, a w składzie zespołów powypadkowych staje się przeciwwagą dla służby BHP pracodawcy.

Społeczny Inspektor Pracy ma bardzo szerokie uprawnienia, wynikające z ustawy o SIP – podobne jak inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, tylko na terenie własnego zakładu pracy. Społeczni inspektorzy są uprawnieni do kontroli stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych ze względu na BHP. Mogą również kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy, postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy.

O roli Społecznych Inspektorów Pracy opowiedział Stefan Gawroński, skarbnik Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

– Kompetencje społecznych inspektorów można podzielić na te związane bezpośrednio z prawną ochroną pracy oraz na te, dotyczące sfery bezpieczeństwa. Przeważnie inspektor jest kojarzony wyłącznie z zagadnieniami z zakresu BHP. Ale to nieprawda, ponieważ przepisy pozwalają mu na kontrolowanie również problemów związanych z całym prawem pracy, zarówno powszechnie obowiązującym, jak i zakładowym. SIP ma prawo kontrolować zarówno przestrzeganie przez pracodawców przepisów, dotyczących rozwiązywania stosunków pracy, nakładania na pracowników kar porządkowych, jak i stosowania przepisów o pracowniczej odpowiedzialności materialnej. Aby ten Społeczny Inspektor Pracy mógł realizować swoje uprawnienia, może przede wszystkim dokonywać kontroli w każdym czasie, ma też prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń oraz ma dostęp do wszystkich urządzeń w zakładzie pracy – wyjaśniał Stefan Gawroński.

Posłuchaj całej audycji:

raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj