Cztery pokolenia aktywne na rynku pracy. Rozmowa z dr. Tomaszem Kawką z Uniwersytetu Gdańskiego

(Fot. UG/Pixabay.com)

W „Głosie Pracownika” rozmawialiśmy o tym, co należy umieścić w CV w przypadku rocznej przerwy od pracy. Sprawdziliśmy też, co w przyszłości może stać się z zawodem stolarza. Dyskutowaliśmy ponadto o pokoleniach aktywnych na rynku pracy.

Termin „pokolenie” w socjologii odnosi się między innymi do „zbioru osób w zbliżonym wieku, określonym w przedziale trzeciej części stulecia”. Przynależność do określonego pokolenia wiąże się ze wspólnotą postaw i hierarchii wartości, które ukształtowały się w związku ze wspólnymi przeżyciami i doświadczeniami.

O poszczególnych pokoleniach mówi się także w związku z rynkiem pracy. Jednak z powodu zmian w warunkach pracy, nowe „pokolenia” na rynku pracy mogą pojawiać się szybciej niż co 33 lata. Obecnie aktywne zawodowo są aż cztery pokolenia. Doświadczenia poszczególnych z nich są różne, tak jak różne są uwarunkowania geopolityczne oraz technologiczne, co wpływa na inne podejście do pracy oraz inne umiejętności.

O pokoleniach pracowników funkcjonujących na rynku pracy rozmawialiśmy z dr. hab. Tomaszem Kawką, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, kierownikiem Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Posłuchaj całej audycji:

Projekt „Godna praca to bezpieczna praca – II edycja” dofinansowany jest przez Norwegię, poprzez Fundusze Norweskie 2014 – 2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Tomasz Sosnowski/raf

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj