Wyzwania związane z pracą zdalną. Ekspert zwraca uwagę na istotne kwestie

(fot. Pixabay)

Rynek pracy, który znaliśmy, zmienił się dynamicznie m.in. w efekcie pandemicznych obostrzeń z lat 2020-22. Jednym z rozwiązań często stosowanych stała się praca zdalna. O przepisach regulujących pracę zdalną w „Głosie Pracownika” Tomasz Sosnowski rozmawiał z dr. hab. Łukaszem Pisarczykiem.

Nowe przepisy regulujące pracę zdalną weszły w życie 7 kwietnia 2023 r. Praca zdalna – całkowita, częściowa i okazjonalna – polega na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika (w tym pod adresem jego zamieszkania) i każdorazowo uzgodnionym. Zatem kontakt z pracodawcą może ograniczyć się do komunikacji poprzez serwer komputerowy.

Czy taka forma zatrudnienia może się wiązać z zagrożeniami dla pracownika? Czy na pracę zdalną należy nałożyć pewne ograniczenia? Czy całkowita praca zdalna mogłaby być wprowadzana na podstawie Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy? O to zapytaliśmy dr. hab. Łukasza Pisarczyka, profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego z Katedry Prawa Pracy i Postępowania Cywilnego, zajmującego się naukowo kwestiami układów zbiorowych pracy i dialogu społecznego.

W „Głosie Pracownika” mówimy także o tym, jak przeprowadzić redukcję zatrudnienia. Rozmawiamy również z uczestnikami rocznicy Służby BHP na Pomorzu.

Projekt „Dialog społeczny kluczem do rozwoju – II edycja” dofinansowany jest przez Norwegię, poprzez Fundusze Norweskie 2014 – 2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Tomasz Sosnowski/pb

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj