Kartuzy są wiecznie zakorkowane. Miasto ma jednak pomysł na rozwiązanie tego problemu

(fot. Radio Gdańsk/Roman Jocher)

Kartuzy wraz z gminą przygotowują się na wielkie zmiany. Samorząd wchodzi w fazę projektowania drugiego i trzeciego etapu obwodnicy, rozpoczął także budowę ważnego tunelu w centrum. W audycji „Jaka Zmiana” Robert Groth rozmawiał na temat najważniejszych inwestycji z Mieczysławem Gołuńskim, burmistrzem miasta, pretendującego do miana stolicy Kaszub.

– Widzimy, jak bardzo Kartuzy są zakorkowane. Kiedyś w szczycie, a teraz właściwie można powiedzieć, że przez cały czas, od wczesnych godzin porannych do wieczornych. Stąd bardzo ważna inwestycja na terenie naszego miasta, remont całego dworca kolejowego, czyli przebudowa całej infrastruktury kolejowej. W tej chwili przygotowujemy również budowę obwodnicy Kartuz. Chodzi o czas, ale też o to, żeby pociągi dalekobieżne, które mają zostać uruchomione po całej magistrali węglowej, jeździły na Wrocław, czyli Jelenią Górę, przez Kartuzy, więc zyskujemy bardzo fajne połączenie z południem Polski – wskazywał.

Kolejnym gościem naszego dziennikarza był Edmund Kwidziński, dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdańsku, który wypowiedział się na temat wyposażenia ochotniczych straży pożarnych w regionie. – Inicjatorem i osobą, która przekazuje środki na ten cel, jest pan marszałek. Coroczna kwota to ponad pół miliona złotych. Po złożeniu wniosku przez ochotnicze straże województwa pomorskiego trzeba z wielkim trudem ustalić, na co chcemy przeznaczyć dofinansowanie i oczywiście które jednostki są w stanie to utrzymać. W większości środki zostały przeznaczone na mundury bojowe, pompy pływające, szlamowe i oczywiście piły spalinowe oraz inny tego typu sprzęt. Dofinansowanie jest przeważnie na poziomie od 40 do 50 proc. Pozostałe środki jednostka ma albo własne, albo z innych źródeł, albo z samorządu  – mówił.

Posłuchaj całej inwestycji:

MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj