Kodeks etyki dotyczy nie tylko lekarzy. Normy etyczne dotyczą też pielęgniarek, farmaceutów i ratowników medycznych

Co w medycynie jest etyczne, a co nie? Czy we wszystkich zawodach medycznych obowiązują podobne zasady, z którymi należy się zgadzać i im podporządkowywać? Problemy te poruszone zostały w rozmowie z dr hab. Anną Paprocką- Lipińską, kierującą Zakładem Etyki Medycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Z lekarką, specjalistką w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej rozmawiała Joanna Matuszewska. – Etyka to zasady moralne, ale też zasady postępowania wobec drugiego człowieka – tłumaczyła dr hab. Anna Paprocka- Lipińska.

Wyjaśniała jednocześnie na czym polegają najczęstsze dylematy moralne w zawodach medycznych.  Czy np. osobista, subiektywna ocena i postępowanie w zgodzie z własnymi zasadami, powinny brać górę nad wartościami uniwersalnymi, albo wypracowanymi przez grona decyzyjne.

W audycji mowa była też o Kodeksie Etyki Lekarskiej oraz kodeksach, które obowiązują m.in pielęgniarki, farmaceutów, czy ratowników medycznych.

– Sporo ostatnio mówi się o humanizacji medycyny, czyli dostrzeganiu pacjenta przez pryzmat człowieczeństwa a nie jego choroby. Takie postrzeganie zakładają wszystkie kodeksy w zawodach medycznych. Jednak problem jest bardziej złożony, bo w placówkach zdrowia, szpitalach nie pracują tylko medycy. Są też pracownicy administracyjni, rejestratorki czy menadżerowie ochrony zdrowia. Ich postawy też mają znaczenie – mówiła dr hab. Paprocka Lipińska.

Dodała, że trwają prace nad zdefiniowaniem na nowo wielu problemów i zasad postępowania. Wymusza je m.in. postęp technologiczny.

 

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj