Agata Grenda pokieruje Gdańskim Teatrem Szekspirowskim. Jakie pomysły na najbliższe sezony artystyczne ma nowa dyrektor?

agata grenda

Agata Grenda objęła stanowisko dyrektora Teatru Szekspirowskiego. Funkcję tę przejęła po zmarłym profesorze Jerzym Limonie. Kadencja potrwa trzy sezony artystyczne. Decyzję podjęli organizatorzy instytucji – Województwo Pomorskie i Gmina Miasta Gdańska w uzgodnieniu ze współtworzącą teatr Fundacją Theatrum Gedanense.

W czasie trwania ostatniej kadencji Jerzego Limona planowano zatrudnić Agatę Grendę na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw programowych. Już wtedy rozważano także jej kandydaturę na przyszłą dyrektor Teatru Szekspirowskiego.

Jak podkreśla nowa dyrektor, w planach ma kontynuowanie wszelkich działań, które podjął profesor Limon, w tym dalszą organizację międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego oraz działań corocznych. Wprowadzane będą nowe produkcje oraz podjęta zostanie współpraca z różnymi instytucjami.

 

NIE TYLKO SCENA

– Marzy mi się gastronomia w tym teatrze, czyli kawiarnia, bar z winem, restauracje. To są ogromne koszta i badam je teraz. Myślę jednak, że jeżeli gdańszczanie będą wiedzieć, że można tu przyjść i napić się kawy, wypić lampkę wina i wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym, tym chętniej przyjdą przez cały rok – wyjaśnia Agata Grenda.

Planowane jest także stworzenie biblioteki i czytelni profesora Jerzego Limona, która zawierać ma księgozbiór naukowy zmarłego, jego książki związane z Szekspirem oraz woluminy m.in. z różnych dziedzin sztuki, teatru czy architektury Gdańska. Dostępna będzie także kolekcja filmów szekspirowskich.

 

(Fot. Radio Gdańsk/Marta Włodarczyk)

 

ZMIANY W TEATRZE

Jak wyjaśnia prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, śmierć profesora Jerzego Limona spowodowała konieczność zmian w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

– Zaprosiliśmy do współpracy panią Agatę Grendę, osobę która – mamy nadzieję – odciśnie swoje piętno w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, który jest symbolicznym miejscem – dodaje prezydent.

WYRAZY ZADOWOLENIA

Organizatorzy instytucji wraz z fundacją Gedanense wyrazili radość z tytułu objęcia obowiązków dyrektora Teatru Szekspirowskiego przez Agatę Grendę.

– Jesteśmy przekonani, że kompetencje, umiejętności i dotychczasowe doświadczenie oraz droga życiowa pani dyrektor Grendy zapewnią wysoki poziom organizacyjny i artystyczny tej jednostki. W tym jako samorząd miasta i samorząd województwa będziemy na pewno panią dyrektor wspomagać. Niezwykle cieszymy się, że jest z nami – podkreśla marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

– Jesteśmy zadowoleni, że wskazana przez nas wspólnie kandydatka, pani dyrektor Grenda, została nominowana przez panią prezydent na to stanowisko. Powinno być bardzo dobrze w teatrze. Będzie to kontynuacja myśli i pracy pana profesora. Oczywiście pojawią się nowe pomysły i decyzje pani dyrektor – dodaje Jacek Walczykowski, prezes Fundacji Theatrum Gedanense.

 

Marta Włodarczyk/pb

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj