Kapsuła czasu w kościele w Przechlewie. „Znaleźliśmy dokumenty z XIX wieku”

0715 Kapsula czasu Przechlewo 2015c

Dokumenty z końca XIX wieku odkryto w kościele w Przechlewie koło Człuchowa. Na znalezisko natrafiono podczas remontu dachu świątyni. Pod połacią ukryta była teczka z pismami opisującymi poprzednie remonty budowli i ich darczyńców. Nie było to jednak pierwsze odkrycie dokumentów, bo wraz ze starą, niemieckojęzyczną dokumentacją, znaleziono polskie tłumaczenia oraz opis poprzedniego remontu z roku 1994. Do dwóch kompletów dokumentacji dołożono więc trzeci, pochodzący z roku 2015. Całość zamknięto ponownie w kapsule czasu i umieszczono na szczycie jednej z kościelnych wież.

– Dodaliśmy między innymi spis zabytków gminnych oraz informacje o tym, kto fundował i pomagał przy remoncie dachu, kto był wójtem, proboszczem, wikariuszem i jaka była rola urzędników, mówi ks. Krzysztof Jakubek, proboszcz parafii w Przechlewie.

Podobna dokumentacja została sporządzona w roku 1994 przez nieżyjącego już ks. Stanisława Olejarza. Natomiast pismo z roku 1898 przygotowali ówczesny Powiatowy Inspektor Budownictwa p. Klemma oraz technik budowlany Rudolf Gross. Proboszczem w Przechlewie był wówczas katolicki ksiądz Wellnitz, starostą człuchowskim – dr Kersten, a Przechlewo było częścią Prus Zachodnich, w których wg cytatu z dokumentu „Panuje Jego Ekscelencja Król i Cesarz Wilhelm II”.

Kościół w Przechlewie zbudowano w latach 1896–1897, jednak na skutek zagrzybienia musiał być w 1907 r. rozebrany. W 1911 r. ewangelicy zbudowali istniejącą do dziś neogotycką świątynię przy głównej ulicy wsi, którą użytkuje obecnie miejscowa parafia katolicka.

0715 Kapsula czasu Przechlewo 2015a

mat

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj