6 rzeczy, które musisz wiedzieć o zmianach w edukacji! Znikają gimnazja i zawodówki

O tym, co stanie się ze szkołami podstawowymi i gimnazjami, jakie będą zmiany w programie nauczania oraz jak będą oceniani nauczyciele mówiła minister edukacji narodowej Anna Zalewska w czasie finału debaty na temat przyszłości edukacji w Toruniu. Hasło debaty brzmi: „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”.

Oto najważniejsze z planów, o których mogli usłyszeć w poniedziałek goście zgromadzeni w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Zmiany wejdą w życie w latach 2017-2018.

ZNIKNĄ SZKOŁY ZAWODOWE, A POWSTANĄ BRANŻOWE

Minister zapowiedziała zniknięcie szkół zawodowych, które zostaną zastąpione dwustopniowymi szkołami branżowymi. W kształceniu przyszłych pracowników uczestniczyć będą pracodawcy, którzy będą mieli wpływ na tworzenie podstawy programowej nauczania. Będą oni zaangażowani w proces egzaminowania – docelowo kształcenie praktyczne ma się odbywać u pracodawców. Absolwenci szkół branżowych nie będą potrzebowali dodatkowych uprawnień oraz będą mogli pracować przez cały okres odbywania nauki. Ukończenie drugiego stopnia szkoły będzie dawało możliwość podejścia do egzaminu maturalnego z języka polskiego, obcego i matematyki, co pozwoli uczniom na odbycie studiów licencjackich. Podjęcie studiów magisterskich będzie wymagało zdawania matury przeznaczonej dla techników i liceów. W każdym powiecie mają powstać ośrodki sieci Centrów Kształcenia Praktycznego, które będą kształciły również nauczycieli.

RESORT PLANUJE WYCOFANIE SIĘ Z GIMNAZJÓW

PiS zapowiada powrót do szkoły w systemie 8+4. Zmiany zaczną się w 2017 roku, gdy dzieci po ukończeniu klasy szóstej nie pójdą do pierwszej klasy gimnazjum, a zaczną naukę w klasie siódmej szkoły podstawowej. W 2020 roku szkoła podstawowa ma być złożona już z poziomu powszechnego obejmującego klasy od pierwszej do czwartej oraz gimnazjalnego z klasami od piątej do ósmej.

WIĘCEJ HISTORII I CYFRYZACJA

W programie nauczania będzie więcej historii, a jej nauczanie będzie połączone z nauką języka polskiego. Wprowadzony ma być także program wspierający czytelnictwo. Wsparcie mają uzyskać m.in. biblioteki wiejskie. Ujednolicony ma zostać program nauczania języków obcych. Chodzi o to, by zapewnić uczniom kontynuację nauczania języka w kolejnych szkołach – od podstawówki przez szkoły branżowe i technika oraz licea po studia. Wcześniej zdarzało się, że uczeń idąc do kolejnej szkoły, rozpoczynał naukę od początku. Minister obiecała także, że w ciągu 2 lat w każdej placówce pojawi się szerokopasmowy internet. W każdej klasie natomiast mają się pojawić tablice multimedialne.

ZMIANA SYSTEMU OCENY NAUCZYCIELI

Ministerstwo chce, by wydłużeniu uległ pierwszy staż nauczycieli. Obecnie staż trwa 9 miesięcy, docelowo ma trwać o rok dłużej. 3-stopniowa skala ocen nauczycieli zostanie rozszerzona o oceny „zadowalającą” i „szczególnie zadowalającą”. Wprowadzony zostanie również nowy stopień awansu zawodowego – „nauczyciel specjalista”. Resort zamierza akredytować placówki doskonalenia pedagogów. Zapowiadane jest wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla nauczycieli m.in. z: matematyki, nowoczesnego nauczania, informatyki. Prowadzone są także rozmowy ze związkami zawodowymi. Celem rozmów jest ochrona miejsc pracy w czasie niżu demograficznego.

POWOŁANIE KOLEGIUM ARBITRAŻU EGZAMINACYJNEGO

Minister zapowiedziała powołanie niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, którego zadaniem będzie rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć dyrektora Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA W SZKOŁACH

Będą to zmiany techniczne polegające m.in. na rejestracji osób obcych wchodzących do placówek edukacyjnych.

portalsamorzadowy.pl/puch

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj