„Innowacja to nie aplikacja czy start-up. To kultura!”. Konferencja „Firma Idea” na Politechnice Gdańskiej

Przedmiotem seminarium „Firma Idea. Realne wyzwania, niematerialne wartości” było zarządzanie kapitałem intelektualnym. Na dziedzińcu im. Daniela Fahrenheita w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej spotkali się prawnicy, ekonomiści, ale przede wszystkim praktycy biznesu, którzy wymieniali się doświadczeniami oraz poglądami na temat nowych koncepcji zarządzania.
Kluczowym aktywem firmy coraz częściej staje się kapitał intelektualny, czyli wiedza, doświadczenie oraz indywidualne umiejętności pracowników. Na Politechnice Gdańskiej rozmawiali o tym praktycy biznesu. Konferencję otworzył prof. Jerzy Hausner, inicjator Open Eyes Economy i Firmy Idei.

WIEM, ŻE NIE WIEM

– Przyszłość należy do tych, co wiedzą, że nie wiedzą – mówiła Zuzanna Skalska, analityk trendów ds. designu, innowacji i biznesu. Swoje doświadczenie biznesowe zbierała za granicą, m.in. w Holandii. Prelegentka w dobitny sposób mówiła, że podstawą istotą innowacji w biznesie jest myślenie oraz kultura zarządzania firmą. – Innowacja to słowo, którego nikt nie rozumie. To nie aplikacja czy start-up, produkt czy gadżet. Innowacja to kultura!

Zuzanna Skalska mówiła o mentalności biznesowej, która rozwijała się w Europie Zachodniej, podczas gdy w Polsce powojennej stała ona w miejscu. Dopiero po upadku komunizmu Polacy zaczęli powoli nadganiać kraje Zachodu. Zwróciła uwagę na uzależnienie się człowieka od ograniczeń, które sam sobie narzuca, np. ciągłe sięganie po smartfona.

– Czy smartfon zawierający w nazwie słowo „smart” (z ang. mądry) czyni mnie bardziej inteligentnym? – pytała retorycznie Skalska. Swoje wystąpienie rozpoczęła i zakończyła hasłem „Przyszłość należy do tych, co wiedzą, że nie wiedzą”, czym chciała podkreślić, konieczność nieustannej nauki oraz, że rozwój firmy powinien zaczynać się od jej najwyższego szczebla.

Dr Aneta Chybicka, psycholog i dyrektor Instytutu Miasta, zwróciła uwagę na zbiorowość pewnych zjawisk, takich jak nieświadomość praktycznych rozwiązań w biznesie. Według specjalistki jest to związane ze środowiskiem, w jakim funkcjonuje jednostka. – Grupa cech jest niwelowana, tylko dlatego, że przynależy się do organizacji – mówiła psycholog.

INNOWACJA JAKO ROZWIĄZANIA DLA LUDZI

Kolejną częścią konferencji był panel dyskusyjny pod hasłem „Koniec kapitału jaki znamy, czas Firmy – Idei”. Wzięli w nim udział Rafał Stepnowski – wiceprezes Boeing Digital Aviation, Maciej Grabski – prezes Olivia Business Center, Jolanta Łykowska – dyrektor finansowy Oceanic,  Szczepan Kniter – prezes Trefla, dr Marcin Pęksyk, specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem aktywów niematerialnych. Paneliści dyskutowali na temat innowacji oraz zarządzania kapitałem niematerialnym. – Innowacja to kultura firmy i nie zależy ona od tego czy napiszemy to sobie na naszej stronie internetowej jako nasze wartości – powiedział Szczepan Kniter.

– Innowacji jest wszędzie pełno, ale nie wiadomo, jakie są potrzeby zwykłych ludzi. Firmy, które są tzw. „learning organisations” trwale zbudowały kulturę uczenia od prezesa po zwykłego pracownika. Tworzą innowacje, które rozwiążą problemy prostego człowieka – mówił Rafał Stepnowski.

Rafał Mrowicki
Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj