23 absolwentów gdańskich liceów rozpocznie i będzie kontynuować naukę za granicą. Stypendia Fahrenheita rozdane

Po raz kolejny rozdane zostały stypendia naukowe prezydenta Miasta Gdańska im. Gabriela Daniela Fahrenheita. To pierwsze w Polsce stypendium przeznaczone na finansowanie studiów zagranicznych. Program stypendialny został rozpoczęty w 2005 roku z inicjatywy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Stypendium przyznawane jest co roku kilkunastu absolwentom matury międzynarodowej lub innym najwybitniejszym maturzystom.

Stypendia przyznawane są na podstawie osiągnięć naukowych, aktywności społecznej, udziału w konkursach, osiągnięć sportowych oraz rodzaju kierunku i uczelni. Kandydat musi złożyć wniosek o przyznanie stypendium do Kapituły Stypendialnej. Przedłużenie otrzymywania stypendium wymaga po roku złożenia sprawozdania ze studiów i weryfikacji przez Kapitułę.

 

NIE TYLKO SAMOROZWÓJ

Ze względu na to, że stypendium jest finansowane z pieniędzy podatników, stypendysta ma obowiązek nie tylko zdobywania wiedzy i umiejętności, ale także reprezentowania i promowania Gdańska na uczelni oraz podejmowania pracy wolontariackiej.

– O projekcie dowiedziałem się od znajomych ze szkoły, którzy również otrzymywali to stypendium wcześniej i zawsze chciałem też wyjechać na studia zagraniczne. Chciałem wyjechać do Salzburga, bo zależało mi, żeby pracować z tym profesorem, pod którego kierunkiem teraz się uczę. Kiedy tylko dowiedziałem się, że istnieje taka możliwość, to zrobiłem wszystko, żeby to stypendium móc otrzymać – mówi Daniel Egielman, gitarzysta.

W tym roku stypendium otrzymało 23 absolwentów gdańskich liceów.

GABRIEL DANIEL FAHRENHEIT

Patron stypendium, Gabriel Daniel Fahrenheit, urodził się w Gdańsku w 1686 roku w rodzinie niemieckich kupców. W wieku kilkunastu lat opuścił Gdańsk i osiadł w Holandii, a następnie w Anglii, gdzie oddał się pracy naukowej i został m.in. członkiem słynnego angielskiego towarzystwa naukowego Royal Society. Zmarł w Hadze w 1736 r.

Fahrenheit znany jest głównie z tego, że jako pierwszy w przyrządzie służącym do mierzenia temperatury użył rtęci (wcześniej rolę tę pełnił alkohol) i opracował własną skalę liczącą od zera do 212 stopni. Skala Fahrenheita stosowana jest nadal w krajach anglosaskich. W pozostałych rejonach świata stosuje się skalę Celsjusza opracowaną w 1742 roku przez szwedzkiego fizyka i astronoma Andreasa Celsjusza.

hb

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj