W Gdańsku jakość powietrza można sprawdzić na… telefonie. Miasto uruchomiło nową aplikację

EkoGdańsk to aplikacja na telefon, która pozwala kontrolować jakość powietrza w Gdańsku. W oparciu o system monitoringu hałasu uruchomiony został system monitoringu zanieczyszczeń powietrza. Jak uzyskać dostęp do aplikacji? EkoGdańsk jest do pobrania za darmo w sklepie Google Play. Po jej uruchomieniu, ukaże nam się mapa, na której ikonkami oznaczone są czujniki pomiaru.

– W chwili obecnej zainstalowanych jest 15 czujników pomiarowych – mówi dyrektor Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu Maciej Lorek. – Pięć z nich należy do akredytowanych czujników ciągłego systemu monitoringu hałasu Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. Rozszerzyliśmy monitoring powietrza przez zakup 10 nowych stacji. Zostały one umieszczone przy drogach. Łatwo je rozpoznać na mapie, bo ich ikonką jest samochód – podkreśla. 

Po kliknięciu na konkretną ikonę stacji pokazują się w dowolnym nawigatorze wyniki pomiarów wraz z komentarzem.

CO POKAZUJĄ POMIARY?

Mierzone wielkości to oszacowane wartości godzinne stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Nie należy ich odnosić bezpośrednio do norm dobowych lub średniorocznych. Takie porównania realizowane są przez Państwowy Monitoring Środowiska, który publikuje informacje na swoich stronach internetowych.

REKOMENDOWANE PRZEZ GIOŚ DZIAŁANIA DLA KLAS JAKOŚCI POWIETRZA Klasa jakości powietrza PM10 [µg/m3], PM2.5 [µg/m3].

Informacja zdrowotna:

Bardzo dobry

0-20
0-12

JAKOŚĆ POWIETRZA JEST BARDZO DOBRA.

Dobry

21-60
13-36

JAKOŚĆ POWIETRZA JEST ZADOWALAJĄCA.

Umiarkowany

61-100
37-60

JAKOŚĆ POWIETRZA JEST AKCEPTOWALNA, ale zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia (osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci).

Dostateczny

101-140
61-84

JAKOŚĆ POWIETRZA JEST DOSTATECZNA, ale zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci).

Zły

141-200
85-120

JAKOŚĆ POWIETRZA JEST ZŁA. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu.

Bardzo zły

200
120

JAKOŚĆ POWIETRZA JEST BARDZO ZŁA i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu.

oprac. hb

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj