Dworce w Gdyni i Gdańsku wśród największych w kraju. Ale do czołówki dużo brakuje [RAPORT]

Ponad 300 mln pasażerów i wzrost przewozów towarowych o ponad 8 procent – tak wyglądały polskie koleje w 2017 r. Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport, dotyczący funkcjonowania rynku kolejowego. Okazuje się, że w ubiegłym roku w województwie pomorskim odprawionych zostało łącznie 55,5 mln pasażerów, co daje 18,3 proc. wszystkich użytkowników kolei w kraju. Dodatkowo też, wśród największych dworców kolejowych, na dwóch ostatnich miejscach znalazły się dworce w Gdyni i Gdańsku. – Rok 2017 można nazwać czasem rekordów na kolei. Pozytywne trendy obserwowaliśmy zarówno w przewozach pasażerskich, jak i towarowych – we wstępie do sprawozdania stwierdził Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Wynik prawie 304 mln podróżnych przewiezionych w ubiegłym roku był najlepszy od 15 lat. To świadczy o tym, że Polacy chcą i będą podróżować pociągami. Jednak dla pasażera ważne również są dworce: ich wygląd, skomunikowanie z innymi środkami transportu, usługi oraz dostosowanie dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. A przede wszystkim ważna jest oferta przewozowa: dostępne relacje, częstotliwość kursowania czy dopasowanie godzin kursowania pociągów – dodał.

W PIERWSZEJ DZIESIĄTCE

Z analizy UTK wynika, że w 2017 r. jedna czwarta wszystkich pasażerów wsiadała i wysiadała na 10 największych stacjach: Warszawa Śródmieście, Poznań Główny, Wrocław Główny, Warszawa Wschodnia, Kraków Główny, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Katowice, Gdynia Główna i Gdańsk Główny. Na każdej z nich wymiana pasażerska wyniosła ponad 10 mln pasażerów rocznie i ponad 25 tys. dziennie.

Największą stacją w Polsce pod względem liczby pasażerów jest Warszawa Śródmieście (19,4 mln). Drugą stacją jest Poznań Główny (19,3 mln), a trzecią Wrocław Główny (19 mln). W pierwszej dziesiątce znajdują się aż 4 stacje ze stolicy, co pokazuje, że kolej odgrywa istotną rolę w obsłudze obszaru metropolitalnego Warszawy. Również duże znaczenie kolei aglomeracyjnych pokazują wysokie wyniki na dwóch stacjach w Trójmieście – Gdyni (11,2 mln) i Gdańsku (10,3 mln).

PROBLEM Z DOSTOSOWANIEM

Kluczową kwestią jest dostosowanie stacji do obsługi pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się. Są to osoby z niepełnosprawnościami, ale także osoby starsze, podróżujące z dziećmi, rowerem, dużym bagażem itp. W 2017 r. tylko 3 z 10 największych stacji były dostosowane do potrzeb pasażerów o ograniczonej mobilności: modernizowane w ostatnich latach Warszawa Centralna, Kraków Główny i Katowice. Modernizowane były też główne stacje we Wrocławiu i w Gdyni, ale nie wszystkie perony zostały na nich wyposażone w windy.

Na dokończenie modernizacji czeka stacja Poznań Główny, zaś remont peronów w Gdańsku jest w trakcie realizacji. Żaden peron na stacji Warszawa Wschodnia nie jest dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Natomiast perony na stacji Warszawa Zachodnia wyposażone są jedynie w platformy. Na największej stacji Warszawa Śródmieście tylko jeden peron jest wyposażony w windę.

NAJWAŻNIEJSZE SKM

Dominującą rolę na stacji Gdynia Główna ma PKP Szybka Kolej Miejska. Ogólna liczba przewiezionych pasażerów w okresie 2014-2017 wzrosła o 12 proc. Oprócz połączeń aglomeracyjnych i regionalnych na stacji Gdynia Główna wzrost odnotowały połączenia dalekobieżne spółki PKP Intercity. Dwukrotny wzrost podróżnych jest efektem zmodernizowania linii do Warszawy, a także zrewitalizowania linii do Poznania przez Bydgoszcz i Inowrocław.

Dziesiątkę największych stacji w Polsce zamyka Gdańsk Główny z wynikiem w 2017 r. ok. 10,3 mln podróżnych, co w przeliczeniu dobowym daje ok. 28 tys. Na stacji Gdańsk Główny zatrzymuje się 350 pociągów na dobę, a średnia wymiana pasażerska na pociąg wynosi ok. 80 pasażerów. W 2017 r. odnotowano tam 10 proc. spadek liczby pasażerów w stosunku do 2016 r. Powodem takiego stanu rzeczy może być oddanie do użytku stacji Gdańsk Śródmieście, zlokalizowanej na południe od stacji Gdańsk Główny, która stanowi teraz stację końcową linii SKM.

Województwo pomorskie, głównie za sprawą funkcjonowania SKM, ma najwyższy w Polsce wskaźnik wykorzystania kolei na mieszkańca, który w 2017 r. wyniósł 24 podróże.

 

oprac. mk

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj