„Na co dzień zderzamy się z systemem”. O niepełnosprawnych na konferencji w urzędzie marszałkowskim

O pomocy dla niepełnosprawnych rozmawiali specjaliści z całej Polski na konferencji „Upowszechnianie standardów dostępności oraz aktywizowanie osób z niepełnosprawnościami i seniorów” zorganizowanej w urzędzie marszałkowskim.

Gościem specjalnym konferencji była dr Sylwia Spurek, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, która przedstawiła rekomendacje ONZ w zakresie realizacji w Polsce Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych. ONZ zalecił m.in. zastąpienie ubezwłasnowolnienia systemem wspieranego podejmowania decyzji. – Bardzo się cieszymy, że pomorski samorząd robi tak wiele na rzecz osób niepełnosprawnych. Prawa osób niepełnosprawnych nie mogą jednak zależeć od aktywności samorządu w ich miejscu zamieszkania. Musimy więc działać na szczeblu krajowym, systemowo.

NA CO DZIEŃ ZDERZAMY SIĘ Z SYSTEMEM

Podobną potrzebę dostrzega Beata Wachowiak-Zwara, pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. osób niepełnosprawnych. – Osoby niepełnosprawne nie są mniejszością narodową. Powinniśmy mieć takie same prawa jak pozostali mieszkańcy. Konieczne są zmiany systemowe, bo na co dzień zderzamy się z systemem. Powinny być stworzone taka infrastruktura i narzędzia prawne, aby niepełnosprawność nie była przeszkodą w realizacji celów.

GŁOSOWANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Na konferencji poruszono też problematykę głosowania osób niepełnosprawnych w zbliżających się wyborach samorządowych. Jak wyjaśnia Agnieszka Zabłocka, zastępca dyrektora w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Gdańsku, takie osoby mogą głosować korespondencyjnie i przez pełnomocnika. – Zamiar głosowania korespondencyjnego osoba musi zgłosić do 8 października, a głosowania przez pełnomocnika do 12 października. Kodeks wyborczy zawiera też szereg innych udogodnień m.in. osoby mogą głosować w lokalach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Do potrzeb takich osób dostosowana musi być połowa lokali wyborczych. Wyborcy może pomagać w głosowaniu inna osoba, ale pomoc ta może mieć wyłącznie charakter techniczny – tłumaczyła ekspert.

Dominika Raszkiewicz
Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj