PGE EC i OPEC podpisały „kluczową umowę” o współpracy. Ciepło ma trafić do większej liczby domów w Gdyni, Rumi i Kosakowie

Ciepło bardziej dostępne dla mieszkańców Gdyni, Rumi i Kosakowa. To cel PGE Energa Ciepła i Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które w środę podpisały umowę o współpracy. PGE EC oraz OPEC podpisały 6 marca na terenie elektrociepłowni w Gdyni 5-letnią umowę o współpracy. Jak mówią prezesi obydwu firm, umowa jest „kluczowa dla prowadzenia dalszych projektów inwestycyjnych”. Ma to przełożyć się na zwiększenie komfortu życia mieszkańców oraz wpłynąć na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji poprzez likwidację pieców w domach oraz lokalnych kotłowni.

– Chcemy być współodpowiedzialni za rozwój sieci ciepłowniczej w Gdyni, wspierając w tych działaniach OPEC. Dzięki partnerskiej współpracy, ciepło z PGE EC może docierać do coraz większej liczby mieszkańców Gdyni, Rumi i Kosakowa – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE EC. – Współpraca z OPEC jest kluczowa dla prowadzenia naszych projektów inwestycyjnych w sposób racjonalny, skoordynowany i połączony z jednoczesnym wykorzystaniem potencjału rynkowego prężnie rozwijającej się Gdyni i gmin ościennych. Pozwala to na wykorzystanie efektu skali, zapewniając akceptowalną dla odbiorcy cenę.

PLANY INWESTYCYJNE PGE ENERGIA CIEPŁA

– Stoimy obecnie przed wielkimi wyzwaniami inwestycyjnymi – mówił Wojciech Dąbrowski. – Planujemy w różnych lokalizacjach w całej Polsce zwiększanie potencjału ciepłowniczego poprzez budowę do 2030 roku 1000 MW nowych mocy kogeneracyjnych (kogeneracja – proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni – przyp. red. za wikipedia.org). Jesteśmy liderem rynku ciepła w Polsce, chcemy być także liderem zmian środowiskowych w całym sektorze – dodał prezes zarządu PGE EC.

Podkreślił, że do roku 2030 produkowana przez firmę energia cieplna w ponad 50 procentach będzie pochodziła z paliw niskoemisyjnych. Nowe źródła wytwórcze zastąpią w pierwszej kolejności kocioł wodny węglowy, a w przyszłości kogeneracyjne bloki węglowe. Kluczowe dla tej inwestycji ma być zdaniem przedstawicieli firmy „dostosowanie aktywów wytwórczych elektrociepłowni w Gdyni do potrzeb lokalnego rynku rozwijanego wspólnie z OPEC”.

ROZWÓJ MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ OPEC

Gdyński OPEC przeznaczy ponad 120 milionów złotych na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych. Przedsiębiorstwo pozyskuje środki zewnętrzne na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Do roku 2023 OPEC zaplanował realizację m.in. 5 projektów infrastrukturalnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i 3 projektów konkursowych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie prawie 50 milionów złotych.

– Działania te mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła i aktywną walkę ze smogiem – mówił Janusz Różalski, prezes zarządu OPEC. –  Zamierzamy sukcesywnie likwidować stare i nieefektywne piece w domach jednorodzinnych oraz lokalne kotłownie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom zastosowanym w modernizowanych i budowanych od nowa sieciach ciepłowniczych będą mniejsze straty i większe oszczędności. Należy podkreślić, że korzystanie z ciepła sieciowego nie wymaga magazynowania i uzupełniania paliwa, nie wytwarza hałasu, zapachu ani zanieczyszczeń atmosferycznych – dodał Janusz Różalski.

WSPÓŁPRACA Z GMINAMI

– PGE EC i OPEC we współpracy z Gdynią już 4 lata temu sformalizowały wspólne działania trójstronnym Porozumieniem o Zrównoważonym Rozwoju. W jego ramach prowadzimy szereg działań efektywnościowych i edukacyjnych, które w 2018 r. zaowocowały likwidacją 80 pieców na paliwa stałe, podpisaniem 20 umów na dofinansowanie likwidacji niskiej emisji oraz 18 umów na dofinansowanie budowy wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej – mówi Elżbieta Kowalewska, dyrektor PGE EC Oddział Wybrzeże.

– Mieszkańcy Gdyni oddychają czystym powietrzem. I nie jest to przypadek, a efekt ciężkiej pracy na rzecz likwidacji niskiej emisji. Miasto już od 20 lat udziela mieszkańcom dotacji na likwidację pieców węglowych. Wspieramy inwestycje gdynian w odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną. Ważnym elementem polityki gdyńskiego samorządu jest edukacja. Dalsza rozbudowa ekologicznej i bezpiecznej miejskiej sieci ciepłowniczej przy sukcesywnym wyłączaniu z eksploatacji źródeł niskiej emisji, doskonale wpisuje się w strategię miasta – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Oprac. puch

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj