Piotr Tarnowski nadal dyrektorem Muzeum Stutthof. Powołanie odebrał z rąk ministra kultury

Piotr Tarnowski został powołany na stanowisko dyrektora Muzeum Stutthof w Sztutowie. Powołanie na trzyletnią kadencję odebrał z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku – informuje resort. Tarnowski piastuje tę funkcję od 2007 roku.

Piotr Tarnowski to absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, na której uzyskał tytuł magistra pedagogiki. Od 2007 r. jest dyrektorem instytucji kultury pod nazwą Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945). Wcześniej, w latach 2001-2007, pozostawał w zatrudnieniu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie od 2006 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału do Spraw Upamiętniania i Archiwów w Departamencie Dziedzictwa Narodowego. W latach 1998-2001 pracował w Departamencie Spraw Rodziny w strukturze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

DUŻE DOŚWIADCZENIE

Od 2018 r. sprawuje funkcje: członka Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej; Rady Biura Programu „Niepodległa”; Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. We wcześniejszych okresach był członkiem organizacji i gremiów aktywnych w sferze martyrologii i pamięci, jak Zespół Opiniodawczo-Doradczy do Spraw Nauczania o Holokauście przy Ministrze Edukacji Narodowej, wiceprezesem Oddziału Pomorskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, a także ekspertem oceniającym merytorycznie wnioski organizacji aspirujących do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie samorządowych instytucji kultury – opiekunów miejsc pamięci” oraz „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju”.

W 2009 r. został odznaczony przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Medalem „Pro Memoria”; w 2015 r., przez Ministra Sprawiedliwości Srebrną Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”; w 2017 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

źródło: gov.pl

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj