Trwa zbiórka komputerów i tabletów dla osób niepełnosprawnych. Sprzęt pozwoli im się uczyć w trakcie pandemii

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku organizuje zbiórkę sprzętu komputerowego dla podopiecznych. – Bez odpowiedniego wyposażenia nie jesteśmy w stanie świadczyć zdalnego wsparcia – mówi Magdalena Stańczewska z organizacji.

– Stwierdzamy, że przerażająca liczba osób z niepełnosprawnością i ich rodzin nie ma dostępu do internetu, nie mówiąc o urządzeniach typu smartfon. Zatem wiele osób niepełnosprawnych jest pozbawionych kontaktów, dostępu do rozrywki, ale również dostępu do podstawowych form uczestnictwa w życiu społecznym – kontynuuje przedstawicielka stowarzyszenia.

ZAGROŻENIEM COFNIĘCIE SIĘ W TERAPII

– Obecnie wszyscy nasi nauczyciele przygotowują lekcje i zajęcia rehabilitacyjne on-line, ale nie każdy niepełnosprawny może skorzystać z tych materiałów – wyjaśnia Magdalena Stańczewska ze stowarzyszenia. – To, co nasi uczniowie osiągnęli do tej pory, to efekt długotrwałej i żmudnej codziennej pracy terapeutycznej, psychologicznej i rodzicielskiej. Bez tego sprzętu i zdalnego wsparcia nasi uczniowie są zagrożeni nie tyle brakiem postępów, co dramatycznym pogorszeniem ich stanu, tego, co udało się osiągnąć przed pandemią – mówi.

– Bez sprzętu nie jesteśmy w stanie kontynuować rehabilitacji, terapii logopedycznej, psychologicznej, integracji sensorycznej, ale również nauki szkolnej u osób, które są uczniami placówek szkolnych, prowadzonych przez PSONI Gdańsk – dodaje inicjatorka zbiórki, członek zarządu stowarzyszenia Adriana Dadci.

LICZY SIĘ KAŻDY SPRZĘT

Potrzebnych jest 27 laptopów lub smartfonów. Stowarzyszenie zbiera również kamerki, mikrofony oraz specjalne klawiatury i myszki, dostosowane do pracy z niepełnosprawnymi. Osoby, które chciałyby przekazać dary, proszone są o kontakt telefoniczny pod numerem 508 186 020 lub z sekretariatem gdańskiego stowarzyszenia PSONI pod numerem 58 553 02 61.

Celem stowarzyszenia PSONI Gdańsk jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz włączenie osób z niepełnosprawnością do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. PSONI składa się z 9 placówek m.in. Ośrodka Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju czy Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej.

Dominika Raszkiewicz
Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj