Zajęcia na UG do końca semestru online. Rekrutacja przesunięta na sierpień, a akademiki nadal zamknięte

Do końca tego semestru na Uniwersytecie Gdańskim utrzymany zostanie internetowy system zajęć, egzaminów, zaliczeń i obron. Uczelniane akademiki pozostaną zamknięte. Część administracji nadal będzie pracować zdalnie lub z zachowaniem odstępu dwóch metrów. Rekrutację przesunięto na sierpień.

Znika część ograniczeń związanych z obowiązkiem świadczenia pracy przez pracowników na terenie uczelni i placówek PAN. Resort nauki zapowiedział, że 25 maja br. przywrócona zostanie możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych na ostatnich latach studiów. Kolejne zapowiadane rozporządzenie ma zdefiniować zasady pracy uczelni do 30 września br.

Na razie ministerstwo przypomina, że powrót na uczelnie wymaga uprzedniego oszacowania ryzyka związanego z funkcjonowaniem tych placówek w okresie epidemii COVID-19, a następnie bieżącego monitorowania i korygowania tych decyzji.

WYTYCZNE UG

Nowe wytyczne dotyczące pracy uczelni w czasie pandemii koronawirusa sformułowały już władze Uniwersytetu Gdańskiego (UG), gdzie większość zajęć odbywa się online lub e-learningowo. – Jednak tam, gdzie to możliwe, znoszone są ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni – poinformowała media w środę rzeczniczka prasowa UG Beata Czechowska-Derkacz.

Jak wyjaśniła, w budynkach poszczególnych wydziałów, za zgodą dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej, mogą przebywać pracownicy i doktoranci danego wydziału, którzy prowadzą prace naukowe z użyciem zasobów dostępnych wyłącznie w budynkach UG”.

Także pracownicy uczelnianej administracji mogą wykonywać swoje obowiązki na terenie uczelni pod warunkiem, że możliwe jest zachowanie bezpiecznych warunków (w tym m.in. odstęp co najmniej 2 metrów pomiędzy pracownikami). – Ze względów bezpieczeństwa wciąż konieczna jest praca części pracowników administracji w systemie zdalnym – podkreśliła rzecznik, dodając, że za organizację pracy poszczególnych jednostek odpowiadają ich dziekani, dyrektorzy lub kierownicy.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Czechowska-Derkacz dodała, że władze uczelni rekomendują, by we wszystkich przestrzeniach wspólnych w obiektach UG używać maseczek ochronnych i rękawiczek.

Nadal zamknięte pozostają akademiki UG. Rzeczniczka uczelni przypomniała, że przed pandemią mieszkało w nich ponad 1300 studentów.

– Dopuszczenie do powrotu tak dużej grupy osób do akademików, korzystanie tam ze wspólnych kuchni, pralni i innych przestrzeni stanowiłoby poważne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców – wyjaśniła.

Dodała, że w akademikach nadal mogą mieszkać „studenci z zagranicy, którzy nie mieli możliwości powrotu do domu oraz studenci w trudnych, życiowych sytuacjach, związanych np. ze zdrowiem”.

– W tym ostatnim przypadku zgoda wydawana jest indywidualnie, a konieczność powrotu do domu studenckiego musi być udokumentowana – podkreśliła przypominając, że w akademikach nie można przyjmować gości.

ZWOLNIENIE Z OPŁAT

Czechowska-Derkacz przypomniała też, że osoby mieszkające w akademikach mają możliwość zwolnienia z opłat lub uzyskania zniżek.

– Studenci w trudnej sytuacji życiowej otrzymali zapomogi ze specjalnie na ten cel przeznaczonych środków – dodała.

Wyjaśniła także, że w akademikach – poza szczególnymi wypadkami – co najmniej do 30 czerwca nie będą kwaterowane nowe osoby. Poinformowała, że wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim na kolejny rok akademicki będą przyjmowane wyłącznie elektronicznie.

Z informacji przekazanych przez rzeczniczkę wynika, że co najmniej do 31 sierpnia br. na terenie uczelni nie będą się odbywały konferencje, sympozja, wykłady, występy artystyczne i inne spotkania o charakterze otwartym.

TERMINY SESJI

Beata Czechowska-Derkacz zaznaczyła, obecnie ponad 80 proc. zajęć prowadzonych na uczelni odbywa się online lub e-learningowo i w takiej formie będą one prowadzone do końca semestru. „Te zajęcia, które nie mogły się odbyć zdalnie, zostaną przesunięte w planie studiów na kolejne semestry” – wyjaśniła.

Dodała, że z pomocą internetu odbywają się także egzaminy, zaliczenia oraz obrony prac dyplomowych – magisterskich i licencjackich. Podkreśliła, że w sprawnym ich przeprowadzeniu ma pomóc przedłużona do 30 czerwca br. podstawowa sesja egzaminacyjna.

– Terminy sesji poprawkowej we wrześniu nie uległy zmianie – dodała.

 PRACE DYPLOMOWE

Przypomniała, że uczelnia już 31 marca br. przygotowała stosowne rozwiązania pozwalające na zdalne składanie prac dyplomowych, prowadzanie obron oraz egzaminów i zaliczeń. Dodała, że umożliwia to aplikacja MS Teams, której obsługi można się było nauczyć podczas szkoleń i webinariów.

Rzeczniczka zaznaczyła, że studenci ostatnich lat, piszący prace dyplomowe oraz doktoranci i pracownicy UG mają możliwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych UG. Szczegółowa procedura dostępna jest na stronie internetowej.

Już kilka dni temu UG poinformował, że rekrutację na najbliższy rok akademicki przenosi na sierpień. Szczegółowy terminarz ma zostać ogłoszony w końcu maja, po zatwierdzeniu go przez uczelniany Senat. UG jest w trakcie wprowadzania zmian, które pozwolą na elektroniczne składanie wszystkich dokumentów tak, by kandydaci nie musieli osobiście odwiedzać komisji rekrutacyjnych.

BEZ ZMIAN W REKRUTACJI

UG nie zmieni zasad rekrutacji, w tym np. przedmiotów, które brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Czechowska-Derkacz poinformowała PAP, że w przypadku dwóch typów studiów – logopedii oraz specjalności sceniczno-menedżerska na kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi – kandydaci będą najprawdopodobniej musieli – z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności – przejść sprawdzian przydatności do zawodu.

Według rzecznik studenci i pracownicy UG otrzymują na bieżąco, drogą mailową, wszystkie aktualne informacje dotyczące działania uczelni. Na uczelnianym portalu internetowym uruchomiono też specjalną stronę (https://ug.edu.pl/koronawirus_informacje) poświęconą wyłącznie informacjom związanym z funkcjonowaniem uczelni w okresie zagrożenia Covid-19.

 

PAP/ako

Do końca tego semestru na Uniwersytecie Gdańskim utrzymany zostanie internetowy system zajęć, egzaminów, zaliczeń i obron. Uczelniane akademiki pozostaną zamknięte. Część administracji nadal będzie pracować zdalnie lub z zachowaniem odstępu 2 m. Rekrutację przesunięto na sierpień.

 

Znika część ograniczeń związanych z obowiązkiem świadczenia pracy przez pracowników na terenie uczelni i placówek PAN. Resort nauki zapowiedział, że 25 maja br. przywrócona zostanie możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych na ostatnich latach studiów. Kolejne zapowiadane rozporządzenie ma zdefiniować zasady pracy uczelni do 30 września br.

 

Na razie ministerstwo przypomina, że powrót na uczelnie wymaga uprzedniego oszacowania ryzyka związanego z funkcjonowaniem tych placówek w okresie epidemii COVID-19, a następnie bieżącego monitorowania i korygowania tych decyzji.

 

Nowe wytyczne dotyczące pracy uczelni w czasie pandemii koronawirusa sformułowały już władze Uniwersytetu Gdańskiego (UG), gdzie większość zajęć odbywa się online lub e-learningowo. Jednak „tam, gdzie to możliwe, znoszone są ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni” – poinformowała media w środę rzeczniczka prasowa UG Beata Czechowska-Derkacz.

 

Jak wyjaśniła, w budynkach poszczególnych wydziałów, „za zgodą dziekana lub dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej, mogą przebywać pracownicy i doktoranci danego wydziału, którzy prowadzą prace naukowe z użyciem zasobów dostępnych wyłącznie w budynkach UG”.

 

Także pracownicy uczelnianej administracji mogą wykonywać swoje obowiązki na terenie uczelni pod warunkiem, że możliwe jest „zachowanie bezpiecznych warunków” (w tym m.in. odstęp co najmniej 2 m pomiędzy pracownikami). „Ze względów bezpieczeństwa wciąż konieczna jest praca części pracowników administracji w systemie zdalnym” – podkreśliła rzecznik dodając, że za organizację pracy poszczególnych jednostek odpowiadają ich dziekani, dyrektorzy lub kierownicy.

 

Czechowska-Derkacz dodała, że władze uczelni rekomendują, by we wszystkich przestrzeniach wspólnych w obiektach UG używać maseczek ochronnych i rękawiczek.

 

Nadal zamknięte pozostają akademiki UG. Rzeczniczka uczelni przypomniała, że przed pandemią mieszkało w nich ponad 1300 studentów. „Dopuszczenie do powrotu tak dużej grupy osób do akademików, korzystanie tam ze wspólnych kuchni, pralni i innych przestrzeni stanowiłoby poważne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców” – wyjaśniła.

 

Dodała, że w akademikach nadal mogą mieszkać „studenci z zagranicy, którzy nie mieli możliwości powrotu do domu oraz studenci w trudnych, życiowych sytuacjach, związanych np. ze zdrowiem”. „W tym ostatnim przypadku zgoda wydawana jest indywidualnie, a konieczność powrotu do domu studenckiego musi być udokumentowana” – podkreśliła przypominając, że w akademikach nie można przyjmować gości.

 

Czechowska-Derkacz przypomniała też, że osoby mieszkające w akademikach mają możliwość zwolnienia z opłat lub uzyskania zniżek. „Studenci w trudnej sytuacji życiowej otrzymali zapomogi ze specjalnie na ten cel przeznaczonych środków” – dodała.

 

Wyjaśniła także, że w akademikach – poza szczególnymi wypadkami – co najmniej do 30 czerwca nie będą kwaterowane nowe osoby. Poinformowała, że wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim na kolejny rok akademicki będą przyjmowane wyłącznie elektronicznie.

 

Z informacji przekazanych przez rzeczniczkę wynika, że co najmniej do 31 sierpnia br. na terenie uczelni nie będą się odbywały konferencje, sympozja, wykłady, występy artystyczne i inne spotkania o charakterze otwartym.

 

Beata Czechowska-Derkacz zaznaczyła, obecnie ponad 80 proc. zajęć prowadzonych na uczelni odbywa się online lub e-learningowo i w takiej formie będą one prowadzone do końca semestru. „Te zajęcia, które nie mogły się odbyć zdalnie, zostaną przesunięte w planie studiów na kolejne semestry” – wyjaśniła.

 

Dodała, że z pomocą internetu odbywają się także egzaminy, zaliczenia oraz obrony prac dyplomowych – magisterskich i licencjackich. Podkreśliła, że w sprawnym ich przeprowadzeniu ma pomóc przedłużona do 30 czerwca br. podstawowa sesja egzaminacyjna. „Terminy sesji poprawkowej we wrześniu nie uległy zmianie” – dodała.

 

Przypomniała, że uczelnia już 31 marca br. przygotowała stosowne rozwiązania pozwalające na zdalne składanie prac dyplomowych, prowadzanie obron oraz egzaminów i zaliczeń. Dodała, że umożliwia to aplikacja MS Teams, której obsługi można się było nauczyć podczas szkoleń i webinariów.

 

Rzeczniczka zaznaczyła, że studenci ostatnich lat, piszący prace dyplomowe oraz doktoranci i pracownicy UG mają możliwość korzystania ze zbiorów bibliotecznych UG. Szczegółowa procedura dostępna jest na stronie https://www.bg.ug.edu.pl/images/stories/pdf/Procedura_zamawiania.pdf.

 

Już kilka dni temu UG poinformował, że rekrutację na najbliższy rok akademicki przenosi na sierpień. Szczegółowy terminarz ma zostać ogłoszony w końcu maja, po zatwierdzeniu go przez uczelniany Senat. UG jest w trakcie wprowadzania zmian, które pozwolą na elektroniczne składanie wszystkich dokumentów tak, by kandydaci nie musieli osobiście odwiedzać komisji rekrutacyjnych.

 

UG nie zmieni zasad rekrutacji, w tym np. przedmiotów, które brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Czechowska-Derkacz poinformowała PAP, że w przypadku dwóch typów studiów – logopedii oraz specjalności sceniczno-menedżerska na kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi – kandydaci będą najprawdopodobniej musieli – z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności – przejść sprawdzian przydatności do zawodu.

 

Według rzecznik studenci i pracownicy UG otrzymują na bieżąco, drogą mailową, wszystkie aktualne informacje dotyczące działania uczelni. Na uczelnianym portalu internetowym uruchomiono też specjalną stronę (https://ug.edu.pl/koronawirus_informacje)dedykowaną wyłącznie informacjom związanym z funkcjonowaniem uczelni w okresie zagrożenia Covid-19. (PAP)

 

 

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj