Ponad 417 tys. zł na lokalne inicjatywy. Rozstrzygnięto konkurs Akumulator Społeczny 2020

Rozstrzygnięto konkurs Akumulator Społeczny. 126 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w województwie pomorskim otrzyma łącznie ponad 417 tysięcy złotych. W Sopocie dofinansowanych zostanie 6 inicjatyw. W Sopocie do Akumulatora Społecznego zgłoszono 9 ofert. Komisja konkursowa przyznała granty dofinansowując sopockie projekty 6 grup nieformalnych/młodych organizacji pozarządowych na łączną kwotę 25 tys. zł.

KTÓRE INICJATYWY DOSTANĄ WSPARCIE?

1.    „Sopocka solanka remedium dla społeczników w koronie” – inicjatywa, która zakłada wsparcie społeczników, aktywistów i wolontariuszy szczególnie zaangażowanych w okresie pandemii w pomoc osobom potrzebującym (seniorom i osobom z niepełnosprawnościami, rodzinom z problemem uzależnienia oraz przemocy domowej, a także służbie zdrowia). Projekt zakłada zorganizowanie cyklu 12 zajęć z fizjoterapeutą dla 3 grup (6 os./grupa) na basenie solankowym, które mają być remedium na stres wynikający z ich codziennego zaangażowania zawodowego i społecznego. Dofinansowanie – 5 tys. zł.

2.    „Mam Czas – grupa dla mam niemowlaków” – inicjatywa, która zakłada realizację cyklu 10 spotkań on-line (2 godz./spotkanie) oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 7 sopocianek z dziećmi do 1 roku życia. Dofinansowanie – 4300 zł.

3.    „Oznakuj Zwierzaka!” – inicjatywa zakłada przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej w Sopocie, a jej zwieńczeniem będzie akcja bezpłatnego czipowania 100 zwierząt właścicieli z Sopotu. Dofinansowanie – 4500zł.

4.     „Rozwój istniejącej już grupy samopomocowej z sektora zdrowia i nowych technologii” – inicjatywa zakłada rozbudowę i unowocześnienie wortalu tematycznego www.pieknyumysl.com, darmowego, czynnego 24/7 czatu internetowego https://puczat.pl oraz forum wymiany poglądów forum.pieknyumysl.com wspierających osoby w kryzysie psychicznym. Dofinansowanie – 3300 zł.

5.    „Z piosenką przez wieki” – inicjatywa skierowana do dzieci sopockich przedszkoli. Zakłada zrealizowanie co najmniej 3 audycji muzycznych (koncertów) prezentujących utwory z literatury dziecięcej i klasycznej w ciekawych opracowaniach wokalno-instrumentalnych. Dzieci poznają podstawową terminologię muzyczną: koncert, wykonawca, instrument, solista, kameralista i dokładnie zapoznają się z różnymi instrumentami. Będzie także możliwość wspólnego muzykowania – połączenia śpiewu, gry na instrumentach i ruchu. Dofinansowanie – 4900 zł.

6.    „Spotkania integracyjne dla osób LGBTIA” – inicjatywa zakłada wzmocnienie członków młodego sopockiego Stowarzyszenia ASFERA poprzez zorganizowanie wewnętrznych warsztatów wzmacniających dla osób LGBTIA, przeciwdziałających wypaleniu i depresji oraz przygotowanie materiałów promocyjnych stowarzyszenia. Dofinansowanie – 3 tys. zł.

 
WSPARCIE DLA 126 POMORSKICH INICJATYW

W całym województwie do konkursu zgłoszono 212 wniosków. Do oceny merytorycznej skierowano 188. Dofinansowanie na łączną kwotę 417 555 zł otrzyma 126 inicjatyw.

Konkurs Akumulator Społeczny dofinansowywany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Wyniki dla poszczególnych powiatów można sprawdzić na stronie Akumulatora Społecznego >>> TUTAJ.

UWAGA: Na przełomie sierpnia i września odbędą się dodatkowe nabory wniosków o dofinansowanie w powiatach kartuskim, kwidzyńskim i słupskim.

oprac. Puch

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj