„Jo, jô jem Kaszëba!” – konkurs na spot zachęcający do złożenia deklaracji o używaniu języka kaszubskiego

160997833 3827887717260252 5345743162886743940 n

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zachęca do udziału w konkursie na spot reklamowy. Ma on zachęcać do deklaracji używania języka kaszubskiego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. – To ważne wydarzenie dla społeczności kaszubskiej – jest to jedyny sposób na ustalenie urzędowej liczby osób deklarujących swoją przynależność etniczną do wspólnoty kaszubskiej i przede wszystkim ustalenia liczby osób deklarujących posługiwanie się językiem kaszubskim – czytamy w mediach społecznościowych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

KONKURS

W związku z tym wydarzeniem Zrzeszenie przygotowało konkurs na spot reklamowy pt. „Jo, jô jem Kaszëba!”. Rozpocznie się on 22 marca, a prace można przesyłać do 25 kwietnia włącznie.

– Przygotuj i nagraj krótki (max. 30 s.) radiowy lub telewizyjny spot reklamowy, który będzie zachętą do złożenia deklaracji o używaniu języka kaszubskiego oraz przynależności do kaszubskiej wspólnoty etnicznej w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Pomocnicze zdania to: Jo, jô jem Kaszëba!, Jô gôdóm pò kaszëbskù!, Jô chcã sã rechòwac! – zachęca Zrzeszenie na Facebooku.

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Można w nim wziąć udział również grupowo. Spot reklamowy może mieć wymiar humorystyczny. Konkurs działa na podstawie Art. 29. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych o korzystaniu z utworów na potrzeby parodii, pastiszu lub karykatury.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie przypomina, że „w konkursie będą brane pod uwagę wyłącznie zgłoszenia kompletne, zgodne z zadaniem konkursowym, niezawierające treści niezgodnych z prawem, niezagrażające prawom osób trzecich, nienaruszające dobrych obyczajów, niedyskryminujące ze względu na rasę, płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, przekonania polityczne bądź religijne, niepełnosprawność, nienaruszające w jakikolwiek sposób godności ludzkiej, niepropagujące przemocy lub nienawiści, niezawierające treści o charakterze erotycznym, pornograficznym lub wulgaryzmów”.

 
(Fot. facebook.com/kaszubi)
NAGRODY

Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe firmy JBL. Najlepsze prace filmowe zostaną także wykorzystane jako materiał promujący używanie języka kaszubskiego i deklarowanie przynależności do kaszubskiej wspólnoty etnicznej w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 i opublikowane na kanałach informacyjnych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

 
WYSYŁANIE PRAC

W przypadku zgłoszenia mailowego praca konkursowa powinna być wysłana jako załącznik do wiadomości mailowej lub link do pracy konkursowej na jednej z platform do przechowywania danych/plików (z możliwością pobrania przez organizatora) bądź na platformie youtube.com. Prace można wysyłać na adres mailowy Biura ZKP: biuro@kaszubi.pl.


Anna Polcyn-Czaplewska

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj