Wyniki rankingu Water City Index 2020. Dwa miasta z Pomorza wśród najlepiej zarządzających wodą

Znamy polskie miasta, które najlepiej zarządzają swoimi zasobami wodnymi. Ranking Water City Index 2020 wskazuje wśród nich Gdańsk i Malbork. W trakcie przygotowywania raportu przeanalizowano 218 miejscowości pod kątem czterech kryteriów.

W zestawieniu wyróżniono trzy grupy: metropolie, duże miasta na prawach powiatu i średniej wielkości. Wśród metropolii Gdańsk znalazł się na trzeciej lokacie, a wśród miast średniej wielkości Malbork zdobył drugie miejsce.

„ŻMUDNA PRACA”

– Ranking jest budowany na wskaźnikach, czyli na twardych danych – wyjaśnia Michał Kudłacz, jeden z autorów rankingu. – To żmudna praca, dużym wyzwaniem jest budowa bazy danych. W części korzystamy z danych Głównego Urzędu Statystycznego, ale wysyłamy także do miast i spółek komunalnych ankiety – dodaje.

W działania wokół raportu zaangażowani są także wolontariusze. Cztery kryteria, pod kątem których były oceniane miasta, to: życie – woda pitna, brunatna, infrastruktura, kultura i ludzie – jak wykorzystywana jest woda przy rekreacji, zagrożenie – susza, powodzie, a także gospodarka i biznes – czyli woda dla przemysłu.

NIEBAWEM KONGRES

– Miasta wyróżnione w rankingu wiedzą, jak świadomie i odpowiedzialnie zarządzać wodą. Potrafią także zaangażować się w nowe projekty i dzięki temu podejściu można działać długofalowo oraz przygotować się na skutki zmian klimatycznych – wskazuje Katarzyna Fabiańska z Urzędu Miasta Malborka.

Kolejne miasta wyróżnione w rankingu z 2021 roku poznamy podczas Kongresu Miasto-Woda-Jakość Życia, który odbędzie się 25 i 26 października we Wrocławiu.

Filip Jędruch/mw

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj