Wolontariusze spotkali się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Za nami pierwszy dzień I Pomorskiego Forum Wolontariatu

I Pomorskie Forum Wolontariatu rozpoczęło się w piątek w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wolontariusze z Pomorza, wraz z gośćmi z całego kraju, będą wymieniać doświadczenia, uczestnicząc w debatach i szkoleniach. Organizatorami wydarzenia są Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Muzeum II Wojny Światowej. W programie I Pomorskiego Forum Wolontariatu zaplanowane zostały m.in. debaty, spotkania, szkolenia i warsztaty, których celem jest umożliwienie uczestnikom zdobycia i pogłębienia wiedzy, profesjonalizację ich działań oraz doskonalenie form kooperacji z wolontariuszami. Intencją organizatorów jest również stworzenie okazji do integracji środowiska, wymiany doświadczeń, praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami w zakresie organizacji wolontariatu oraz inspirowanie do podejmowania nowych form aktywności.

Wydarzenie skierowane jest do wolontariuszy, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z Pomorza zaangażowanych w działania wolontariackie, jak również osób i środowisk zainteresowanych tematyką wolontariatu i działalnością o charakterze społeczno-obywatelskim. Uczestniczą w nim także przedstawiciele instytucji publicznych, samorządu oraz biznesu. Organizatorami są Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

 
OTWARTOŚĆ NA SIEBIE

– Muzeum II Wojny Światowej bez wątpienia wiele zawdzięcza wolontariuszom. Jednocześnie kontakt z miejscem szczególnym, jakim jest ta placówka kultury dedykowana istotnym treściom i wartościom, daje im okazję, aby wzbogacić swoją wiedzę o przeszłości. Wiedza natomiast jest narzędziem pomocnym w rozumieniu świata, niekiedy również orężem w walce z głosicielami fałszu. Wierzę, że wolontariusze wychodzą z każdego spotkania z nami i z każdego przedsięwzięcia, w którym uczestniczą, bogatsi nie tylko o informacje, lecz także o życiowe doświadczenie płynące z pracy w zespole i z kontaktów z ludźmi. Kluczem do dobrej współpracy między wolontariuszami a pracownikami instytucji, które wspierają, jest otwartość na siebie i przeświadczenie, że jesteśmy sobie potrzebni. A razem możemy zrobić więcej dla wszystkich zainteresowanych sięganiem po ofertę placówek dbających o upowszechnianie kultury – mówi Grzegorz Berendt p.o. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 
RADOŚĆ I DOŚWIADCZENIE
 

– Czemu robimy coś za darmo dla innych? To nie do końca tak. Robimy to też dla siebie, bo pomaganie daje wielką radość. To też możliwość zdobycia doświadczenia. Powiem, jak to zadziałało w moim przypadku. Działałem w wolontariacie już kilka lat, gdy poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną. Pokazałem tam CV, a potem zaczęliśmy rozmawiać. Usłyszałem, że mam doświadczenie w pracy z ludźmi jakbym przepracował kilkadziesiąt lat. A przecież ukończyłem 20 lat – mówi  Kamil Gorczyński z Malborskiego Centrum Wolontariatu. – Forum to możliwość spotkania innych osób, bo jest tu wielu wolontariuszy. Możemy wymienić doświadczenia, poznać pomysły innych. To się bardzo przydaje.

Partnerami przedsięwzięcia są: Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku oraz Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Pomorski, Pan Dariusz Drelich. Działanie zostało sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Forum potrwa do soboty, 4 grudnia. Szczegółowy opis I Pomorskiego Forum Wolontariatu dostępny na: stronie internetowej >>>Wolontariatu Gdańsk <<<.

Orpac. Puch

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj