Kolejny krok w kierunku budowy cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Muzeum II Wojny Światowej ogłasza przetarg

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło przetarg i rozpoczęcie przyjmowania ofert w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy  cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Otwarcie ofert nastąpi 14 stycznia 2022 roku.

– Przy wyborze ofert będziemy kierować się kryteriami takimi jak cena, doświadczenie zawodowe kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia oraz okres gwarancji – informuje p.o. dyrektora MIIWŚ w Gdańsku dr hab. Grzegorz Berendt. – Na platformie zakupowej zamieściliśmy szczegółowy opis zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami. Za pomocą tej platformy można składać pytania związane z dokumentacją, zadeklarować udział w wizycie studyjnej na obszarze inwestycji, jak i finalnie wysłać ofertę wraz z załącznikami – dodaje.

Realizacja cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte jest jednym z podstawowych działań pierwszego etapu inwestycji – budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 stanowiącego oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Inwestycja ta realizowana jest ze środków przyznanych z budżet państwa, uzyskanych dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

NAJPIERW POSZUKIWANIA…

Przypomnijmy, że jesienią 2019 zespół badaczy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odnalazł szczątki dziewięciu polskich obrońców z września 1939 r, którzy  spoczywali w bezimiennych mogiłach przez ponad 80 lat. Odnalezienie przez muzealnych archeologów tych szczątków poprzedzone było wnikliwymi analizami, kwerendami i pracami wyprzedzającymi. Z racji drugowojennego kontekstu odkrycia, w działania identyfikacyjne włączył się gdański oddział IPN, który prowadził śledztwo. Zebrany materiał, zarówno pochodzący z  wykopalisk archeologicznych, jak i pobrany od rodzin poległych, posłużył naukowcom z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie do przeprowadzenia  specjalistycznych badań, a finalnie identyfikacji odnalezionych szczątków.

– Na chwile obecną ustalono tożsamość sześciu odnalezionych Obrońców Westerplatte, badania genetyczne pozostałych nadal trwają – informuje Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Od sierpnia do listopad 2020 prowadzony był kolejny etap badań archeologicznych na Westerplatte. Prace prowadzono na terenie bezpośrednio przylegającym do miejsca, w którym w 2019 odnaleziono szczątki poległych obrońców. W trakcie prowadzonych badań odsłonięto relikty obiektów architektonicznych związanych z Wojskową Składnicą Tranzytową, jak i odnaleziono m.in. liczne artefakty kontekstowo nawiązujące do walk we wrześniu 1939 r. prowadzonych na półwyspie.

…A NASTĘPNIE CMENTARZ, ALE I DALSZE PRACE 

Latem ubiegłego roku Muzeum II Wojny Światowej ogłosiło międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji cmentarza. Obrady sądu konkursowego odbyły się w grudniu. Wówczas wyłoniono najlepsze opracowania (na konkurs wpłynęło 27 prac, które zostały poddane weryfikacji, a następnie ocenie).

– Obrady sądu konkursowego odbywały się pod przewodnictwem dr. hab. inż. arch. Bolesława Stelmacha, prof. Politechniki Łódzkiej, dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki – informuje MIWWŚ.
21 grudnia 2020 przedstawiona została zwycięska koncepcja, a w lutym 2021 muzeum podpisało umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Od marca do czerwca 2021 prowadzony był kolejny etap badań na Westerplatte. W ich trakcie archeolodzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku m.in. odsłonili relikty Wartowni nr 5. Badaczom udało się odsłonić pozostałości ścian kondygnacji piwnicznej oraz jej posadzki, natrafili także na szereg bezcennych artefaktów związanych ze służbą polskich żołnierzy i ich walką we wrześniu 1939. Najbardziej wartościowe z odnalezionych przedmiotów znajdą swoje miejsce na wystawie.

Jeszcze w marcu ekshumowano szczątki mjr Henryka Sucharskiego. Z betonowej niszy grobowej, przykrytej metalową płytą nagrobną, podjęto wykonaną z blachy trumienkę, którą następnie przełożono w całości do drewnianej trumny, opieczętowano i przewieziono do Bazyliki  św. Brygidy w Gdańsku. Ponadto w trakcie prac ekshumacyjnych prowadzonych przez muzeum stwierdzono, że złożone szczątki mające należeć do kaprala Andrzeja Kowalczyka  posiadały typowe wyposażenie wojskowe żołnierza niemieckiego. – W związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie tożsamości ekshumowanego żołnierza podjęto decyzję o przeprowadzeniu specjalistycznych badań celem identyfikacji genetycznej w Zakładzie Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – informuje MIIWŚ.

mat. MIIWŚ/oprac. tm

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj