Stare Przedmieście, Dolny Wrzeszcz i Kuźniczki dołączają do stref płatnego parkowania w Gdańsku. Pobór opłat od wakacji

Ostatnie miesi?ce bezp?atnego parkowania na Starym Przedmie?ciu, w Dolnym Wrzeszczu i Ku?niczkach w Gda?sku. W drugiej po?owie wakacji powinien rozpocz?? si? pobór op?at za parkowanie w nowych, gda?skich strefach.

Zarz?d Dróg i Zieleni jest o krok od rozstrzygni?cia przetargu na dostaw? 150 parkomatów, które stan? mi?dzy innymi na parkingu wielopoziomowym przy Toru?skiej, tak?e na ulicach Okopowej i Podwalu Przedmiejskim. We Wrzeszczu Dolnym i Ku?niczkach to mi?dzy innymi ulice Chrzanowskiego, S?owackiego, Wyspia?skiego, Legionów i Lelewela.?

Jak mówi rzecznik Magdalena Kiljan – od planowanego na prze?om stycznia i lutego podpisania umowy wykonawca ma sze?? miesi?cy na monta? nowoczesnych i przyjaznych dla u?ytkownika urz?dze?.

P?ATNO?? BLIKIEM I KART?

W parkometrach klawiatura alfanumeryczna b?dzie zast?piona ekranem dotykowym. Urz?dzenia b?d? posiada?y panel solarny. Zap?acimy w nich kart? i blikiem.

Drogowcy na inwestycj? zaplanowali 6 milionów z?otych. Trzy oferty mieszcz? si? w zakresie od 5 milionów 200 tysi?cy do 7 milionów 800 tysi?cy.

 

Sebastian Kwiatkowski/pb

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj