Strażacy z OSP Banino uratowali sarnę uwięzioną między prętami ogrodzenia. Zwierzę wróciło do lasu

Taka interwencja nie zdarza si? codziennie. Niespotykany go??, który zakleszczy? si? w ogrodzeniu przy ulicy Widokowej w R?biechowie, nie mia? szans na wydostanie si? o w?asnych si?ach. Na szcz??cie pomogli stra?acy.

Zg?oszenie o potrzebie interwencji wp?yn??o we wtorek po godzinie 9:00. Okaza?o si?, ?e mi?dzy metalowymi pr?tami ogrodzenia przy ulicy Widokowej w R?biechowie znajduje si? uwi?ziona sarna. Zwierz? prawdopodobnie próbowa?o przecisn?? si? na drug? stron? p?otu, ale szpara okaza?a si? zbyt w?ska.

Zast?p stra?aków z OSP Banino uruchomi? zatem rozpieracz ramieniowy, za pomoc? którego sarn? uda?o si? uwolni?. To nie by? jednak koniec. Zwierz? ochroniono kocem i wywieziono do lasu. Na miejscu amatorka przeciskania si? mi?dzy ogrodzeniami znikn??a w g?szczu drzew, gdzie ponownie mog?a rozkoszowa? si? odzyskan? wolno?ci?.

By? to czwarty w tym roku wyjazd stra?aków z OSP Banino. Dzie? wcze?niej dwa zast?py zosta?y zadysponowane do po?aru drewnianego domku w miejscowo?ci Tuchom.
 

pb

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj