Pokonało ponad 400 km, by dać pacjentowi UCK nowe życie. Serce, z Podlasia na Pomorze, dostarczyli policyjni lotnicy

Policyjni lotnicy przetransportowali serce dla 35-letniego pacjenta, czekaj?cego na przeszczep w gda?skim szpitalu – poinformowa? rzecznik Komendy G?ównej Policji insp. Mariusz Ciarka.

Z pro?b? o pomoc w transporcie serca zwróci? si? koordynator ds. transplantacji serca w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gda?sku. – Potrzeba by?o dos?ownie kilku ustale?, by zapad?a jedyna mo?liwa decyzja: realizujemy – podkre?li? rzecznik KGP.

– Zadanie to przydzielono do?wiadczonej za?odze policyjnych lotników, którzy wspieraj? stra? graniczn?, monitoruj?c z powietrza rejon granicy polsko-bia?oruskiej. Do dyspozycji mieli policyjny S-70i Black Hawk, którym patrolowany jest obecnie rejon przygraniczny. To w?a?nie ten ?mig?owiec by? najbli?ej szpitala, w którym pobierano serce do przeszczepu dla 35-letniego pacjenta. I to by? jedyny sposób, by organ, który by? ratunkiem dla chorego, dostarczono na czas – t?umaczy? Mariusz Ciarka.

SERCE TRAFI?O DO UCK W GDA?SKU

Przypomnia?, ?e policyjni lotnicy ju? po raz dziewi?ty transportowali serce do przeszczepu na pok?adzie policyjnego ?mig?owca: siedmiokrotnie do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wroc?awiu, natomiast raz do ?l?skiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

– W tym przypadku cenny ?adunek trafi? z Podlasia do gda?skiego szpitala. Za?oga S-70i Black Hawk w sk?adzie: dwóch pilotów m?. insp. pil. Marcin Gwizdowski i podkom. pil. Adrian Stefanowski oraz crew chief podkom. Andrzej Sowi?ski i mechanik obs?ugi post. Wiktor Kruk wystartowa?a z l?dowiska przy szpitalu – poda?.

TRANSPORT NADZOROWALI KARDIOCHIRURDZY

Inspektor Mariusz Ciarka zaznaczy?, ?e wcze?niej do szpitala przyjecha? zespó? transplantacyjny z Gda?ska. Pobra? on organ i nadzorowa? jego transport do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Serce by?o przewo?one w specjalnej walizce, a w akcji wzi??o udzia? dwóch kardiochirurgów oraz piel?gniarki.

 

(Fot. policja.gov.pl)

 

– Lot wykonywany by?, jak zawsze podczas tego rodzaju transportów, na has?o GARDA, czyli z pierwsze?stwem w powietrzu. Pokonanie ponad 400 kilometrów drog? l?dow? zaj??oby oko?o pi?ciu godzin. ?mig?owiec pokona? tras? w nieca?e pó?torej godziny. Kilka minut pó?niej organ do przeszczepu by? ju? dostarczony na sal? operacyjn? – przekaza? rzecznik KGP.

Podkre?li? przy tym, ?e po raz pierwszy policyjni lotnicy dedykowali lot Black Hawkiem pewnemu male?kiemu Leosiowi, choremu na rdzeniowy zanik mi??ni, wspieraj?c tym samym zbiórk? na jego niezwykle kosztown? terapi? genow?.

 

PAP/ua

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj