Zostawiła w aucie roczne dziecko bez opieki. A później przekonywała policjantów, że nic się nie stało

50-latka z Gda?ska zostawi?a w samochodzie na podziemnym parkingu roczne dziecko bez opieki. Dziewczynce nic si? nie sta?o, jednak taka sytuacja jest wykroczeniem i policjanci wyci?gn?li wobec kobiety konsekwencje. Spraw? zajmie si? tak?e s?d rodzinny.

W ?rod?, podczas kontroli w jednej z galerii na Przymorzu, do policjantów podszed? zaniepokojony m??czyzna i powiedzia?, ?e w jednym z samochodów na podziemnym parkingu jest ma?e dziecko bez opieki. Mundurowi z pomoc? ochrony galerii przywo?ali kobiet?. W?a?cicielka zjawi?a si? po oko?o 20 minutach. Nie kry?a zdziwienia ca?? sytuacj?, poniewa? by?a przekonana, ?e dziecko jest bezpieczne.

– 50-latka, która jest dla dziecka rodzina zast?pcz?, próbowa?a przekona? policjantów, ?e nic si? nie sta?o i najlepiej, aby zako?czyli interwencj? pouczeniem. Dla interweniuj?cych policjantów sprawa nie by?a ju? tak b?aha, jak przedstawi?a j? opiekunka dziecka. Zgodnie z kodeksem wykrocze? na?o?yli na ni? mandat karny w wysoko?ci 500 z?. Dodatkowo funkcjonariusze powiadomili o sprawie s?d rodzinny – informuje aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski z KMP Gda?sk.

Policjanci apeluj?:

– nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki,
– w ?adnym wypadku nie zostawiaj dziecka samego w samochodzie, niezale?nie od jego wieku oraz pory roku

Odpowiedzialno?? za tego typu zachowanie rodzica lub opiekuna, nawet je?eli nie przyniesie negatywnych skutków, w najlepszym przypadku sko?czy si? mandatem. W sytuacji, gdy dziecku stanie si? krzywda, mo?emy mie? do czynienia z przest?pstwem, za które grozi kara pi?ciu lat wi?zienia. Dodatkowo o ka?dej takiej sytuacji powiadomiony zostanie s?d rodzinny.

 

Grzegorz Armatowski/ua

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj