Andrzej Duda podpisał ustawę o obronie ojczyzny

(fot. KPRP/Marek Borawski)

Prezydent RP, zwierzchnik sił zbrojnych, w obecności przedstawicieli parlamentu, kierownictwa rządu i najwyższych dowódców wojskowych uroczyście podpisał Ustawę o obronie ojczyzny. Nowe przepisy przewidują m.in. przeznaczenie 3 proc. PKB na potrzeby obronne już od przyszłego roku.

– To dzieło legislacyjne, które wytycza drogę na przyszłość dla rozwoju polskich sił zbrojnych w szerokim tego słowa znaczeniu, także w zakresie obronności narodowej – podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Przypomniał słowa śp. Lecha Kaczyńskiego, wygłoszone w święto Wojska Polskiego w 2008 r.: „Na armii nie wolno oszczędzać. Mamy świetnych sojuszników, ale bronić się musimy umieć także sami”.

Jak dodał Andrzej Duda, ustawa nie powstała dlatego, że Rosja zaatakowała Ukrainę, bo projekt powstawał od kilku miesięcy.

– Przewidywaliśmy, że Rosja może zaatakować Ukrainę, tak jak kiedyś to wskazał Prezydent Lech Kaczyński. Spodziewaliśmy się, że może to nastąpić, a my w przyszłości możemy być kolejnym celem napaści imperialnej Rosji – mówił prezydent.

(fot. KPRP/Marek Borawski)

Podziękował też przedstawicielom wszystkich sił politycznych za wsparcie projektu w procesie legislacyjnym, o co apelował dwa tygodnie temu podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

– Polska musi być krajem zdolnym do skutecznej obrony. Ukraińcy udowodnili, że nawet mając niezbyt potężną armię, można się bronić. Ale my musimy mieć armię o wiele potężniejszą – mówił podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Jarosław Kaczyński, wicepremier, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

– Tylko wspólnota narodowa, co przykład Ukrainy pokazuje z całą siłą, może się bronić w sposób skuteczny – dodał.

(fot. KPRP/Marek Borawski)

Ustawa o obronności liczy ponad 820 artykułów, zawartych na ponad 450 stronach i dotyczy m.in. zwiększenia budżetu na obronność. Zapisano w niej, że na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,2 proc. PKB w roku 2022 i co najmniej 3 proc. PKB w roku 2023 i latach kolejnych.

Zgodnie z ustawą Rada Ministrów, uwzględniając potrzeby obronne, ma co cztery lata określać szczegółowe kierunki przebudowy i modernizacji technicznej sił zbrojnych na kolejny, piętnastoletni okres planistyczny. Minister Obrony Narodowej na podstawie tych kierunków oraz stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego ma wprowadzać, w drodze zarządzenia, program rozwoju sił zbrojnych.

(fot. KPRP/Marek Borawski)

W ustawie zapisano, że na finansowanie potrzeb obronnych przeznacza się corocznie wydatki z budżetu państwa w wysokości nie niższej niż 2,2 proc. PKB w roku 2022 i co najmniej 3 proc. PKB w roku 2023 i latach kolejnych. Szef MON, planując wydatki na modernizację techniczną wojska, będzie uwzględnił „polski przemysłowy potencjał obronny oraz wydatki na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa”.

Ustawa przewiduje utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Środki Funduszu będą pochodzić z wpływów m.in.: z tytułu wsparcia udzielonego wojskom obcym oraz udostępniania im poligonów, specjalistycznych usług wojskowych, wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia, darowizn, spadków i zapisów oraz wyemitowanych obligacji.

PAP / prezydent.pl / oprac. aKa

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj