Polska złożyła wniosek o modyfikację KPO. Początkowe plany pokrzyżowała inflacja

(Fot. Gov.pl)

Polska zwróciła się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o modyfikację KPO oraz o dodanie rozdziału dotyczącego planu REPowerEU, powstałego w celu zakończenia zależności Unii od rosyjskich paliw kopalnych.

„Wniosek Polski o modyfikację planu jest uzasadniany koniecznością uwzględnienia wysokiej inflacji obserwowanej w latach 2022 i 2023 oraz brakiem możliwości realizacji niektórych działań w pierwotnie przewidzianym terminie ze względu na obiektywne okoliczności” – poinformowała KE w piątek.

„Wniosek zawiera również korektę w dół maksymalnej alokacji dotacji dla Polski w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) z 23,9 miliarda euro do 22,5 miliarda euro. Zmiana stanowi część aktualizacji klucza alokacji dotacji RRF z czerwca 2022 r. i odzwierciedla stosunkowo lepsze wyniki gospodarcze Polski w latach 2020 i 2021, niż początkowo przewidywano” – wyjaśniła Komisja.

NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA

Rozdział, o którego dodanie wnioskuje Polska w ramach planu REPowerEU, zawiera nowe inwestycje mające na celu rozwój sieci dystrybucji energii elektrycznej na obszarach wiejskich, wsparcie instytucji realizujących działania REPowerEU oraz rozwój infrastruktury gazowej umożliwiającej dywersyfikację dostaw.

„Ponadto pięć inwestycji przeniesiono z planu początkowego do rozdziału REPowerEU, z czego trzy zwiększono. Dotyczą one wsparcia dla sieci przesyłowych energii elektrycznej, odnawialnych źródeł energii, magazynów energii, autobusów nisko- i zeroemisyjnych oraz morskich farm wiatrowych” – doprecyzowała KE.

OCENA KOMISJI

„Polska zwróciła się o dodatkowe pożyczki w wysokości 23 miliardów euro na sfinansowanie zmienionego planu, co stanowi dodatek do pożyczek już przyznanych w ramach pierwotnego planu w wysokości 11,5 miliarda euro. Razem z alokacją dotacji RRF i REPowerEU – odpowiednio 22,5 miliarda euro i 2,76 miliarda euro – środki te sprawiają, że przedłożony zmodyfikowany plan wart jest prawie 60 miliardów euro” – czytamy w komunikacie.

Komisja oceni teraz, czy zmodyfikowany plan nadal spełnia wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu o RRF. Jeżeli ocena Komisji będzie pozytywna, przedstawi ona wniosek o zmianę decyzji Rady UE, tak by odzwierciedlała ona zmiany w polskim planie. Państwa członkowskie będą wówczas miały maksymalnie cztery tygodnie na zatwierdzenie oceny Komisji.

PAP/pb

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj