Działacze Nowej Lewicy i związkowcy OPZZ krytykują fuzję Orlenu i Lotosu. To protest merytoryczny, czy polityczny?

(fot. Krzysztof Mystkowski / KFP)

Podczas konferencji prasowej, w której udział wzięli politycy Nowej Lewicy Jolanta Banach (była wiceszefowa SLD i była wiceminister w rządzie SLD/PSL) i Henryk Wojciechowski (były I sekretarz KZ PZPR w Unimorze) oraz Związkowcy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, szef rady OPZZ w Gdańsku zarzucił zarządom Lotosu i Orlenu brak dialogu ze związkami zawodowymi. Przedstawiciele spółki PKN Orlen i Lotosu stanowczo ripostują: „Przestrzegamy prawa, a związki są na bieżąco informowane”.


Przedstawiciele Orlenu tłumaczą, że scalanie firm może potrwać 2 miesiące, a finalizacja transakcji nastąpi w połowie roku. Zatem obowiązek powiadomienia związków zawodowych co najmniej 30 dni przed finalizacja transakcji o skutkach przejęcia Lotosu przez Orlen nie mógł zostać niespełniony.

KONFERENCJA Z UDZIAŁEM POLITYKÓW LEWICY

Jak zauważa portal Wybrzeże24.pl, „Konferencja prasowa, w której wzięło udział także dwoje polityków lewicy – Jolanta Banach i Henryk Wojciechowski – miała sens polityczny a nie merytoryczny”.

– Szef OPZZ Adam Liszczewski […] domagał się uznania racji strony społecznej w towarzystwie polityka (Henryka Wojciechowskiego – przyp. red.), który jako zastępca prezydenta Starogardu miał zamiar likwidować stołówki szkolne, a kucharkom rekomendował prowadzenie komercyjnej działalności gospodarczej i występowanie w konkursach na karmienie uczniów, a jako działacz gminny SLD tęsknił publicznie do komercjalizacji opieki zdrowotnej. Nie objawiał też konfuzji światopoglądowej, gdy z ośmiu regionalnych zakładów energetycznych tworzono kapitał gdańskiego koncernu Energa, albowiem objął w nim funkcję szefa rady nadzorczej. Towarzysząca Liszczewskiemu była prominentna działaczka SLD, posłanka tej partii (Jolanta Banach – przyp. red.) ma zaś swoim dorobku spory pakiet lewicowych rozwiązań: likwidacja ulg za przejazdy kolejowe dla studentów, likwidację dopłat do barów mlecznych, osobliwą „modernizację” polityki alimentacyjnej. To w latach, gdy Banach była posłanką, a Wojciechowski dyrektorem NFZ na Pomorzu w głowach polityków lewicy wykluł się pomysł, by w ogóle nie płacić pracownikom za pierwsze 2-3 dni zwolnienia lekarskiego! – podkreśla portal Wybrzeże24.pl.

ORLEN I LOTOS ZDECYDOWANIE ODPIERAJĄ ZARZUTY

Związkowcy OPZZ, wspierani przez wspomnianych powyżej lewicowych polityków, zarzucili zarządom PKN Orlen i Grupy Lotos, że nie są należycie informowani w sprawie przejęcia Lotosu przez Polski Koncern Naftowy Orlen. Uważają, że zabrakło negocjacji ze stroną społeczną, przez co mogło dojść do złamania Ustawy o związkach zawodowych i Kodeksu Pracy. PKN Orlen i Grupa Lotos zdecydowanie zaprzeczają takiemu stanowisku związku.

– Zapewniamy, że PKN ORLEN i Grupa LOTOS przestrzegają wszelkich przepisów prawa w związku z realizowanym procesem połączenia. Stanowczo podkreślamy również, że związki zawodowe Grupy LOTOS oraz spółek (pracodawców) należących do Grupy Kapitałowej LOTOS były i są na bieżąco informowane o przygotowywanej fuzji PKN ORLEN z LOTOS. Jakiekolwiek twierdzenia, że dialog nie był bądź nie jest prowadzony zgodnie z obowiązującymi normami powszechnymi i wewnętrznymi są nieprawdziwe i nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym – możemy przeczytać we wspólnym oświadczeniu przedstawicieli dwóch spółek.

OPZZ CHCE WYJAŚNIEŃ

Przedstawiciele związkowców twierdzą, że proces fuzji i zmian właścicielskich już się rozpoczął (o czym mają świadczyć umowy z firmami Armico z Arabii Saudyjskiej i MOL z Węgier), zatem związkowcy powinni zostać poinformowani o terminach i rozpocząć negocjacje w sprawie gwarancji pracowniczych, a obecna sytuacja jest „poruszaniem się na granicy prawa”.

Przedstawiciele spółek odpowiadają kategorycznie: „LOTOS zorganizował szereg spotkań mających na celu bieżącą komunikację statusu fuzji. Wraz ze stroną społeczną reprezentująca pracowników GK LOTOS już w lipcu 2021 dokonano podziału prac na obszary negocjacyjne dostosowane do harmonogramu i specyfiki projektu połączenia”.

OPZZ: „JAKAKOLWIEK ZMIANA FORMUŁY JEST DLA NAS NIE DO PRZYJĘCIA”

– Moi koledzy bezpośrednio zatrudnieni w spółkach za każdym razem, gdy rozmawialiśmy na temat przyszłości Lotosu powtarzali, że są niedoinformowani, że nie są przekazywane im w pełni wszystkie informacje. Tak to zostało przedstawione w czasie konferencji, która miała miejsce 18 lutego. Związkowcy są oburzeni faktem, że 14 grudnia władze Lotosu, Orlenu i spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisały jakieś tam porozumienie tylko i wyłącznie z jedną centralą związkową. […] Lotos związany jest z Pomorzem od początku istnienia i jakakolwiek zmiana formuły jest dla nas nie do przyjęcia – mówi Adam Liszczewski, przewodniczący Rady OPZZ w województwie pomorskim.

– W wyniku wielomiesięcznego, bardzo intensywnego, prowadzonego w dobrej wierze dialogu społecznego, Grupa LOTOS oraz spółki z GK LOTOS zawarły 10 stycznia 2022 r. ze związkami zawodowymi porozumienia zbiorowe mające na celu zabezpieczenie praw i interesów pracowników spółek objętych środkami zaradczymi – odpowiadają przedstawiciele spółek.

Oto pełna treść wspólnego oświadczenia PKN Orlen i Grupy Lotos:

STANOWISKO PKN ORLEN i GRUPY LOTOS

Przede wszystkim zapewniamy, że PKN ORLEN i Grupa LOTOS przestrzegają wszelkich przepisów prawa w związku z realizowanym procesem połączenia. Stanowczo podkreślamy również, że związki zawodowe Grupy LOTOS oraz spółek (pracodawców) należących do Grupy Kapitałowej LOTOS były i są na bieżąco informowane o przygotowywanej fuzji PKN ORLEN z LOTOS. Jakiekolwiek twierdzenia, że dialog nie był bądź nie jest prowadzony zgodnie z obowiązującymi normami powszechnymi i wewnętrznymi są nieprawdziwe i nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym.

LOTOS zorganizował szereg spotkań mających na celu bieżącą komunikację statusu fuzji. Wraz ze stroną społeczną reprezentująca pracowników GK LOTOS już w lipcu 2021 dokonano podziału prac na obszary negocjacyjne dostosowane do harmonogramu i specyfiki projektu połączenia. W pierwszych etapach na blisko 30 spotkaniach prowadzone były rozmowy w zakresie zawarcia porozumień zbiorowych mających na celu zabezpieczenie praw i interesów pracowników zatrudnionych przez spółki z GK LOTOS objętych środkami zaradczymi oraz wewnątrzzakładowymi przekształceniami w LOTOS. W wyniku wielomiesięcznego, bardzo intensywnego, prowadzonego w dobrej wierze dialogu społecznego, Grupa LOTOS oraz spółki z GK LOTOS zawarły 10 stycznia 2022 r. ze związkami zawodowymi porozumienia zbiorowe mające na celu zabezpieczenie praw i interesów pracowników spółek objętych środkami zaradczymi.

Jednocześnie chcemy poinformować, że 31 stycznia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie z udziałem związków zawodowych działających w GK LOTOS, członków zarządu Grupy LOTOS i przedstawicieli PKN ORLEN, na którym przedstawiono dalsze szczegóły procesu. Uzgodniono kontynuację kolejnego etapu negocjacji w terminie ustalonym przez strony.

Jeszcze raz zapewniamy, że żadne przepisy prawa nie zostały złamane, a związki zawodowe reprezentujące pracowników Grupy Kapitałowej LOTOS są w regularnym kontakcie z pracodawcą i przedstawicielami PKN ORLEN.

Warto dodać, że zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w przypadku dokonanego już w listopadzie etapu wydzielenia części rafinerii processingowej i przeniesienia jej w całości do spółki LOTOS Asfalt, strona społeczna została prawidłowo o tym zawiadomiona.

Piotr Puchalski/Rafał Korbut

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj