Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy Ukraińcom. Dokument ma pomóc samorządom

(fot. Facebook.com/Kancelaria Prezydenta RP)

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Regulacja wprowadza pierwszy pakiet rozwiązań systemowych, które mają pomóc uchodźcom z tego kraju zaadaptować się w Polsce. Dokument wprowadza rozwiązania systemowe dotyczące między innymi uelastycznienia rynku pracy, zwiększenia możliwości korzystania z kursów języka polskiego przez Ukraińców, a także tworzenia punktów przedszkolnych dla ich dzieci. Są w niej też rozwiązania, których celem jest wyeliminowanie przypadków pobierania świadczeń przez osobę, która utraciła do nich prawo.

Regulacja dostosowuje przepisy do sytuacji, w której bezpośredni wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy nie jest już konieczny dla objęcia obywatela tego kraju przepisami ustawy. Aktualne przepisy zakładają wjazd tylko przez granicę, na której prowadzona jest kontrola graniczna. Tymczasem – jak wskazano – wjazd mógł nastąpić przez granicę wewnętrzną.

Nowela wskazuje Komendanta Głównego Straży Granicznej jako organ właściwy, pełniący funkcję krajowego punktu kontaktowego, do celów wymiany z właściwymi organami innych państw członkowskich Unii Europejskiej informacji dotyczących osób korzystających z ochrony czasowej. Rozszerza też katalog podmiotów mających dostęp do rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL, o wojewodów. Zwiększone zostaną też uprawnienia Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do przyjęcia w formie darowizny, przechowywania i wydania oraz wywozu na terytorium Ukrainy, obok produktów leczniczych, także wyrobów medycznych. Z kolei w zakresie świadczenia pieniężnego w wysokości czterdzieści złotych na zakwaterowanie i wyżywienie wprowadza zasadę, że wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem; wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpoznania.

ŻEBY LEPIEJ WYKORZYSTYWAĆ PUSTOSTANY

Ustawa wprowadza też zmiany w zakresie warunków techniczno-budowlanych budynków wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego zamieszkania obywateli Ukrainy. Jak wyjaśniał w Sejmie Paweł Szefernaker, wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ustawa upraszcza procedury związane z przebudową, remontem oraz zmianą sposobu użytkowania budynków lub ich części, które są w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego. – Po to ta regulacja, aby samorządy miały większe możliwości działań związane z adaptacją pustostanów – mówił.

PAP/MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj