Rozpoczyna się nowy rok szkolny. W Polsce naukę podejmie ponad 4,6 miliona uczniów

(fot. Pixabay)

Dla 4,6 miliona dzieci i młodzieży w czwartek rozpoczyna się nowy rok szkolny 2022/2023. Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda złożyli uczniom i nauczycielom życzenia z tej okazji.

Z szacunkowych danych Ministerstwa Edukacji i Nauki wynika, że w roku szkolnym 2022/2023 w szkołach podstawowych uczyć się będzie ok. 3 006 800 uczniów, a w ponadpodstawowych (liceach, technikach, szkołach specjalnych przysposabiających do zawodu i placówkach branżowych pierwszego stopnia) – ok. 1 640 600 uczniów.

W klasach pierwszych szkół podstawowych znajdzie się 381,9 tys. uczniów. W przypadku szkół ponadpodstawowych pierwszaków będzie 525,8 tys. – dużo więcej niż w latach ubiegłych, ponieważ będzie to cały rocznik dzieci, które poszły do szkoły w wieku siedmiu lat i pół rocznika tych, które rozpoczęły naukę w wieku sześciu lat.

ŻYCZENIA OD PARY PREZYDENCKIEJ

Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda złożyli uczniom i nauczycielom życzenia z okazji inauguracji roku szkolnego. – Niech będzie to dobry czas przekazywania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, ale również czas radości, fascynujących przeżyć i nowych przyjaźni. Wszystkim, którzy podejmują związane z nim wyzwania, życzymy powodzenia i wielu sukcesów. Niech będzie to dobry czas przekazywania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, ale również czas radości, fascynujących przeżyć i nowych przyjaźni. Ze szczególnymi pozdrowieniami zwracamy się do uczniów rozpoczynających swój pierwszy rok szkolnej nauki. Życzymy, żeby spełniły się Wasze oczekiwania, żeby niepokój pierwszoklasistów okazał się zupełnie niepotrzebny i żeby szkoła stała się miejscem, które od razu polubicie. Na pewno pomogą Wam w tym wasi wychowawcy, nauczyciele, cała szkolna społeczność, a także Wasi najbliżsi. Każdemu z prawie pięciu milionów polskich uczniów życzymy powodzenia w nauce i ważnych dokonań w zdobywaniu wiedzy. Niech urzeczywistnią się Wasze nadzieje i plany – czytamy w liście opublikowanym na stronie prezydenta.

Para prezydencka przekazała także pozdrowienia dla wszystkich nauczycieli i wychowawców. – Pragniemy wyrazić wielki szacunek i uznanie dla Państwa odpowiedzialnej, niełatwej pracy, tak bardzo potrzebnej Polsce i Polakom. Pracy, która jest zawodem, ale zarazem niezwykle ważną misją społeczną. Wiemy, że polska oświata mierzy się z wieloma wyzwaniami. Doniosłym problemem jest kwestia uposażenia nauczycieli, które powinno rosnąć razem ze wzrostem płac w gospodarce. Jest to niezbędne dla umacniania kondycji, potencjału i prestiżu Państwa zawodu – podkreśliła.

DRUGI ROK Z UCHODŹCAMI I ICH DZIEĆMI

Prezydent i pierwsza dama odnieśli się też do wojny na Ukrainie. – Wchodzimy w ten nowy szkolny rok w czasach niespokojnych. Polska jest bezpieczna, ale za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Chcemy podziękować wszystkim, którzy niosą wsparcie Ukraińcom uciekającym przed rosyjską agresją. Wspaniałym tego przykładem jest przyjęcie ukraińskich dzieci do polskich szkół, za co należy się ogromne podziękowanie dyrekcjom, nauczycielom, uczniom i rodzicom. Niech rozpoczynający się rok szkolny przyniesie nowe osiągnięcia i dobre rozwiązania polskiej edukacji. Niech będzie udany, owocny i spokojny – życzyli.

Jak wspomniała para prezydencka, nowy rok szkolny będzie drugim, w którym w Polsce uczyć się będą mali uchodźcy wojenni z Ukrainy. W zeszłym tygodniu Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji i nauki, zapytany, ile ukraińskich dzieci będzie uczyło się w polskich szkołach w nowym roku szkolnym, odpowiedział: „Pewnie to będzie zależało od sytuacji na Ukrainie, od tego, jak będzie rozwijała się wojna. Nie wiemy, ile osób może zdecydować się na uchodźstwo z Ukrainy”.

Wiceminister przypomniał, że pod koniec czerwca do polskich szkół uczęszczało około 180 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zdecydowana większość z nich uczyła się w szkołach podstawowych, ponad czterdzieści tysięcy przebywało w przedszkolach, a po kilka tysięcy chodziło do liceów, techników i szkół branżowych.

W związku z przedłużającymi się działaniami wojennymi na Ukrainie i z koniecznością zapewnienia opieki i edukacji uczniom będącym obywatelami tego kraju przedłużone zostały przepisy dotyczące ich kształcenia.

ZMIANY NA EGZAMINACH

W roku szkolnym 2022/2023 – podobnie jak latach 2020/2021 oraz 2021/2022 – egzamin ósmoklasisty i matura przeprowadzone zostaną według wymagań egzaminacyjnych, które stanowią katalog zawężonych wymagań określonych w podstawie programowej.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w maju – przesunięto go z kwietnia już na stałe. Tak jak dotąd, będzie składał się z trzech części – egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Odstąpiono na stałe z wprowadzenia czwartego egzaminu – egzaminu z przedmiotu do wyboru.

Zmiany dotyczą też egzaminów maturalnych. Wiosną 2023 roku egzamin dojrzałości zdawać będzie pierwszy rocznik absolwentów czteroletnich liceów ogólnokształcących, którzy uczyli się według nowej podstawy programowej. Na egzaminach z języka polskiego – pisemnym i ustnym – maturzystów obowiązywać będzie dłuższa lista lektur. Lista zadań obowiązujących na maturze wiosną 2023 roku jest dostępna na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Absolwenci techników będą zdawać egzamin według nowych zasad po raz pierwszy wiosną 2024 roku. Wtedy przystąpi do niej pierwszy rocznik absolwentów pięcioletnich techników.

NOWY PRZEDMIOT I ZAJĘCIA STRZELNICZE

Od nowego roku szkolnego w szkołach ponadpodstawowych będzie nowy przedmiot szkolny – historia i teraźniejszość – w miejsce nauczanego w zakresie podstawowym przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Będzie obejmował zagadnienia z zakresu tego przedmiotu oraz materiał z historii najnowszej od 1945 do 2015 roku.

Zmiany będą dotyczyły również przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Wprowadzone zostaną nowe treści nauczania dotyczące między innymi reagowania w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi, zasad pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej oraz edukacji obronnej, w tym szkolenia strzeleckiego.

MOŻLIWOŚĆ ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

Możliwe będzie zawieszenie na czas określony zajęć w szkołach i placówkach oświatowych w przypadku: zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich i międzynarodowych; temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia, zagrażającej zdrowiu uczniów; zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną; nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. Jeśli sytuacja zawieszenia potrwa dłużej niż dwa dni, dyrektor ma zorganizować dla uczniów zajęcia zdalne.

Z nowym rokiem szkolnym wchodzą też w życie zmiany dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Wprowadzane będą standardy zatrudnienia w szkołach specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych.

PAP/MarWer

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj