Nowelizacja ustawy antyprzemocowej przyjęta. Rządowy projekt poparły prawie wszystkie kluby

(fot. Sejm RP)

Sejm przyjął w czwartek późnym popołudniem nowelizację kilku ustaw dotyczących rozwiązań przeciw przemocy domowej. Zaproponowano nowe narzędzia w tym obszarze: zakaz zbliżania się, zakaz kontaktowania się oraz zakaz wstępu do miejsc takich, jak miejsce pracy osoby pokrzywdzonej. Rządowy projekt został poparty przez prawie wszystkie kluby i koła.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw rozszerza obowiązujące od blisko dwóch lat przepisy określane mianem tak zwanej ustawy antyprzemocowej. Nowela dotyczy wzmocnienia ochrony osób doznających przemocy w rodzinie przez kompleksową regulację instytucji nie tylko prawa cywilnego, ale także karnego.

Za przyjęciem noweli wraz z kilkoma zgłoszonymi podczas prac w komisjach poprawkami głosowało 431 posłów z prawie wszystkich klubów i kół. Wyjątek stanowili posłowie Konfederacji, z których pięciu głosowało przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

CO SIĘ ZMIENIA?

Obowiązująca od listopada 2020 roku ustawa przewiduje odrębne, szybkie postępowania w sprawach o zobowiązanie sprawcy przemocy domowej do opuszczenia mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do niego. Uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu we wspomnianych sprawach przysługują policji, a także żandarmerii wojskowej. Nakaz obowiązuje przez 14 dni, ale na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd cywilny może przedłużyć wspomniany okres. Przed wejściem w życie tak zwanej ustawy antyprzemocowej pokrzywdzeni oczekiwali na orzeczenie sądu, bo tylko ono umożliwiało pozbycie się sprawcy przemocy z domu. Nowela uzupełnia to narzędzie o trzy kolejne. Chodzi o zakaz zbliżania się do osoby, zakaz kontaktowania się przez telefon i środki komunikacji elektronicznej oraz zakaz wstępu w określone miejsca, na przykład miejsce pracy osoby dotkniętej przemocą. Zakazy te – jak wskazywał resort sprawiedliwości – byłyby orzekane „według tego samego schematu, który się sprawdził”.  – Prosty 14-dniowy nakaz policyjny, a następnie możliwość ich przedłużenia przez sąd cywilny – uściślił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Jak dodał, według zamierzeń policja będzie mogła stosować wszystkie wspomniane zakazy łącznie.

Inne z zaproponowanych rozwiązań „zmierzają do tego, by osoby małoletnie, osoby z niepełnosprawnością intelektualną czuły się bezpiecznie, a regulacje dotyczące informowania o prawach i obowiązkach oraz pouczania były dla nich przyjazne i zrozumiałe oraz dostosowane do ich potrzeb wynikających z wieku, cech osobowych, a także charakteru popełnionego na ich szkodę przestępstwa”.

SĘDZIOWIE BĘDĄ MUSIELI SIĘ DOSKONALIĆ

W noweli zaproponowano też między innymi zasadę, że sędzia orzekający w sprawach karnych powinien uczestniczyć co cztery lata w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych z zakresu przesłuchiwania osób do 18. roku życia.

Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

PAP/MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj