Jak rząd wspierał obywateli w 2022 roku? Podsumowanie działań w zakresie polityki społecznej

(Fot. Twitter.com/Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej)

Wsparcie dla polskich rodzin jest spektakularne; Polska jest krajem, który ma najwyższy progres, jeśli chodzi o wspieranie rodzin i wyjście z ubóstwa – powiedziała w piątek 30 grudnia szefowa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Podała, że z programu Rodzina 500 plus do rodzin trafiło ponad 213 miliardów złotych.

Kierownictwo resortu rodziny na konferencji prasowej podsumowało tegoroczne działania w zakresie polityki społecznej.

SPEKTAKULARNE WSPARCIE DLA RODZIN

Minister Marlena Maląg podkreśliła, że rok 2022 był rokiem wyzwań. – W czasach COVID-19 i wojny na Ukrainie polskie rodziny mogły liczyć na spektakularne wsparcie ze strony państwa. Polacy nie zostali zostawieni samym sobie – powiedziała szefowa MRiPS. Wskazała, że wyzwaniem jest dalej m.in. wyjście z pułapki niskiej dzietności. Minister przypomniała, od 1 stycznia 2022 ruszyło nowe świadczenie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko, dla tych rodziców, których dziecko ukończyło 12. miesiąc życia do 35. miesiąca życia. – To wsparcie, które w ramach tego programu trafiło do polskich rodzin na ponad 610 tys. dzieci wypłaconych ponad 3 mld zł. To świadczenie uzupełnia świadczenie, które jest naszym sztandarowym świadczeniem, czyli program Rodzina 500 Plus. Ten program został wprowadzony w 2016 roku – podkreśliła minister. – Wielokrotnie w przestrzeni publicznej, także na arenie Unii Europejskiej, pojawiają się informacje, które pokazują, że to właśnie Polska jest krajem, który ma najwyższy progres, jeśli chodzi o wspieranie rodzin i wyjście z ubóstwa – dodała.

Szefowa MRiPS podała, że z programu Rodzina 500 Plus do rodzin trafiło ponad 213 mld zł. – Co miesiąc 7 mln dzieci otrzymuje to świadczenie – wskazała. – Ale to nie są jedyne programy, które wprowadziliśmy. Dzisiejszy sześciolatek, który dzisiaj już od samego urodzenia otrzymuje świadczenie 500 plus, a kiedy idzie do szkoły, wdraża się kolejny program – program Dobry Start, czyli wyprawka na rozpoczęcie roku szkolnego. Tą wyprawką w tym roku objęliśmy ponad 4 mln dzieci. Blisko 1,5 mld zł z tego programu trafiło do polskich rodzin – poinformowała. Jak mówiła, programy te przede wszystkim zmieniają bieżącą sytuację, ale bardzo ważne jest to, abyśmy wsparli też rodziny wielodzietne, a więc rozwój Karty Dużej Rodziny. Ponad 1,4 mln rodzin ma tę Kartę już wyrobioną, na terenie całego kraju jest ponad 30 tys. punktów, które umożliwiają skorzystanie z Karty.

WSPARCIE W OPIECE NAD DZIEĆMI

Minister zwróciła uwagę, że bardzo ważne również jest wsparcie w opiece nad dziećmi do 3. roku życia. – W 2015 roku miejsc opieki żłobkowej było ok. 84 tys. w Polsce. Dzisiaj jest ich ponad 230 tys. – podała. Zaznaczyła, że budżet programu „Maluch plus” w nowej edycji wynosi 5,5 mld zł. – Powstanie 100 tys. kolejnych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – przekazała Maląg. Jak poinformowała, w połowie stycznia rząd przekaże samorządom informacje, ile miejsc opieki mogą utworzyć i jaką kwotę otrzymają. – Chcemy, by żłobek był w każdej gminie – dodała. – Wiele wyzwań przed nami, wiele trudności. Ale wsparcie, na które mogą liczyć polskie rodziny, jest spektakularne. Chcemy budować silną Polskę, chcemy, aby Polska równomiernie się rozwijała – mówiła.

SYTUACJA NA RYNKU PRACY I KOLEJNE WSPARCIE (SENIORÓW)

Wiceminister Stanisław Szwed omówił sytuację na rynku pracy i wsparcie dla seniorów. – Myślę, że wchodzimy w nowy rok z bardzo dobrymi wynikami. Mamy od 32 lat najniższą stopę bezrobocia praktycznie w całej Unii Europejskiej – drugi najniższy wynik 2,6 proc. stopa bezrobocia według Eurostatu – podkreślił wiceszef MRiPS. Dodał, że w Polsce przybywa miejsc pracy. Przypomniał, że w przyszłym roku dwukrotnie wzrośnie płaca minimalna. Od stycznia 2023 r. wyniesie ona 3490 zł, a od lipca wzrośnie do 3600 zł. – Tu warto podkreślić, że to jest ponad 52 proc. przeciętnego wynagrodzenia – zaznaczył. Szwed ocenił, że Polakom udało się pomóc uchodźcom z Ukrainy. – Prawie 800 tys. obywateli z Ukrainy, głównie kobiet w tej chwili pracuje według tych nowych zasad – poinformował. – Jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, możemy powiedzieć, że patrzymy optymistycznie na 2023 r. – zapewnił.

Szwed wypowiedział się również na temat działań w zakresie polityki senioralnej. – Mogę powiedzieć, że ten rok był dobrym rokiem dla polskich seniorów – ocenił. Wiceszef MRiPS powiedział, że na stałe wprowadzono tzw. trzynastą emeryturę. – Mamy też i czternastą emeryturę, która była wypłacana na przełomie sierpnia i września. Łącznie na te działania przeznaczyliśmy w tym roku ponad 44 mld zł – podkreślił. Zapewnił, że w 2023 r. będą to jeszcze wyższe środki w związku z inflacją. Zapewnił, że najniższe świadczenia wzrosną co najmniej o 250 zł. – Już zapowiedzieliśmy, że w miesiącu styczniu mamy przygotowane już rozwiązania dotyczące wprowadzenia na stałe czternastej emerytury – zapewnił Szwed. Wiceszef MRiPS zaznaczył, że resort będzie w dalszym ciągu wspierał działania aktywizujące seniorów w postaci m.in. programu Senior Plus.

WSPARCIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik wskazał, że wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami zapewniają środki z Funduszu Solidarnościowego, w ramach którego realizowane są zadania dotyczące m.in. usług asystenckich, usługi opieki wytchnieniowej oraz tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Przypomniał, że w 2022 roku na usługi asystenckie przeznaczono łącznie 610 mln zł. Z tych środków korzystają samorządy (510 mln zł) i organizacje pozarządowe (100 mln zł). – My nie mówimy o deinstytucjonalizacji, my ją realizujemy. Tworzymy placówki pobytowe dla osób z niepełnosprawnością – w formie dziennej lub całodobowej, które przypominają warunki domowe. Maksymalnie może być tam 20 osób – wskazał wiceminister. Jak przekazał, obecnie działa 19 centrów opiekuńczych. – Program będzie kontynuowany – zapowiedział. Wdówik przypomniał, że w 2023 r. renta socjalna wzrośnie do 1588,44 zł. – Sytuacja osób z niepełnosprawnością jest znacząco inna, dlatego że nasz rząd dostrzega w osobie z niepełnosprawnością przede wszystkim obywatela, podkreślamy podmiotowość, prawo do samostanowienia – podkreślił wiceminister.

PAP/ol

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj