Blisko 80 proc. Polaków nie oszczędza na emeryturę poza obowiązkowymi składkami

(Fot. Agencja KFP/Mateusz Ochocki)

79 proc. Polaków nie odkłada na emeryturę poza obowiązkowymi składkami – wynika z badania „Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania”. Jak dodano, 38 proc. badanych deklaruje, że dodatkowe pieniądze na jesień życia zbiera najczęściej w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

– Obecnie większość z nas nie odkłada na emeryturę poza obowiązkowymi składkami. Potwierdziło to aż 79 proc. Polaków – wynika z badania Santander Consumer Banku poświęconemu oszczędzaniu. Jak dodano, w 2021 r. 76 proc. ankietowanych przyznało, że nie odkłada dodatkowych środków na jesień życia i ogranicza się do składek odprowadzanych do ZUS.

Z badania wynika, że co piąty Polak odkłada dodatkowe środki na jesień życia. Wśród badanych, którzy nie oszczędzają na emeryturę poza obowiązującymi składkami, znalazło się najwięcej kobiet (82 proc. w porównaniu do 75 proc. mężczyzn) i mieszkańców średnich miast do 250 tys. osób (92 proc.). W tej grupie przeważali również respondenci z wykształceniem podstawowym (96 proc.) oraz zarabiający poniżej 4 tys. zł (94 proc ankietowanych z dochodem między 3 tys. a 3 tys. 999 zł na rękę).

Z kolei wśród 21 proc. Polaków, którzy dodatkowo odkładają na jesień życia, znalazło się najwięcej mężczyzn (25 proc. w porównaniu do 18 proc. kobiet) oraz mieszkańców wsi i małych miasteczek do 50 tys. osób (kolejno 26 i 27 proc.). Wśród oszczędzających na ten cel przeważali również badani z dyplomem uczelni wyższej (36 proc.) oraz zarabiający od 7 tys. zł w górę (51 proc.).

– Patrząc na wiek ankietowanych, w grupie oszczędzających na emeryturę znaleźli się przede wszystkim 30-latkowie. Aż 45 proc. z nich odpowiedziało, że zbiera dodatkowe pieniądze na jesień życia. Jest to zmiana w porównaniu z badaniem z 2021 roku, gdzie samodzielnie na ten cel odkładało 26 proc. Polaków z tej grupy wiekowej – tłumaczy Magdalena Drążkowska z Santander Consumer Banku.

PPK I INWESTYCJE MIESZKANIOWE

Jak dodała, 19 proc. ankietowanych między 18. a 29. rokiem życia odpowiedziało, że oszczędza na emeryturę poza obowiązującymi składkami. To spadek o 7 proc. w porównaniu z 2021 r.

– Może to wynikać z tego, że w obecnej sytuacji makroekonomicznej część młodych osób, na początku swojej drogi życiowej, nie może sobie pozwolić na samodzielne odkładanie na jesień życia lub nie jest to dla nich aktualnie priorytetem – podkreśla Drążkowska.

Z badania wynika, że dodatkowe pieniądze na emeryturę Polacy najczęściej zbierają w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych – tak zadeklarowało 38 proc. respondentów. 26 proc. Polaków odpowiedziało, że na ten cel przeznacza środki uzyskane z wynajmu nieruchomości takich jak: mieszkanie, dom czy garaż. Poprzez IKE oszczędza 15 proc., a IKZE (11 proc.) lub trzyma pieniądze na emeryturę na koncie bieżącym w banku (13 proc.). 10 proc. kupuje złoto, a obligacje (9 proc.). Najmniej respondentów przyznało, że inwestuje bezpośrednio w akcje na giełdzie lub jednostki uczestnictwa TFI (po 4 proc. wskazań). Z kolei 12 proc. Polaków odkłada pieniądze w banku.

Badanie zrealizowano na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1000 dorosłych Polaków.

PAP/mrud

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj