Trwają ćwiczenia taktyczne 16. Dywizji Zmechanizowanej – Zalew-23

Zdjęcie ilustracyjne (fot. wojsko-polskie.pl)

Ćwiczenie taktyczne z wojskami pułku Zalew-23 ma na celu prowadzenie działań demonstracyjnych Zatoce Gdańskiej, prowadzenie rozpoznania granicy Rzeczypospolitej w rejonie Zalewu Wiślanego, a także reagowanie na zagrożenia hybrydowe we współdziałaniu z WOT, policją i strażą graniczną.

Główny cel ćwiczenia to demonstracja zdolności pododdziałów i oddziałów 16. Dywizji Zmechanizowanej do odpowiedzi na zagrożenia o charakterze militarnym i niemilitarnym z morza, z wykorzystaniem nowej drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną w rejonie przygranicznym na Zalewie Wiślanym.

Jest to największe przedsięwzięcie szkoleniowe realizowane przez dywizję w 2023 roku. W ćwiczeniu uczestniczy 2500 żołnierzy z jednostek Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Inspektoratu Wsparcia SZ, WOT oraz sił sojuszniczych wchodzących w skład Batalionowej Grupy Bojowej NATO. Ponadto, w ćwiczeniu zaangażowanych jest około 500 jednostek sprzętu bojowego i zabezpieczenia logistycznego. Scenariusz ćwiczenia zakłada realizację zadań nie tylko na obszarze Mierzei Wiślanej, ale również na przykoszarowym placu ćwiczeń w Modrzewinie, 22. Bazie Lotniczej w Malborku oraz Porcie Wojennym w Gdyni.

Oficjalne rozpoczęcie ćwiczenia odbyło się 24 marca. Jako główny element ćwiczenia zaplanowano wykonanie przeprawy przez Mierzeję Wiślaną przez pododdziały 15. Brygady Zmechanizowanej oraz przez Batalionową Grupę Bojową eFP przy wsparciu żołnierzy Wojsk Inżynieryjnych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze wykonają przeprawę za pomocą transporterów PTS-M oraz zrealizują transport uszkodzonego sprzętu. Ponadto batalion zmotoryzowany 15BZ będzie prowadził walkę o odzyskanie obiektu. Żołnierze Wojsk Lądowych będą wspierani z powietrza oraz Zatoki Gdańskiej przez żołnierzy Wojska Polskiego.

Głównymi celami ćwiczenia będzie skuteczne prowadzenie działań w przypadku ataku terrorystycznego (odbicie zakładników), prowadzenie rozpoznania przez Marynarkę Wojenną na kierunku Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, prowadzenie działań demonstracyjnych na kierunku Zatoki Gdańskiej oraz działanie w sytuacji wystąpienia skażeń.

Polska uczestniczy w inicjatywie NATO eFP – wzmocnionej Wysuniętej Obecności (ang. enhanced Forward Presence). Polska odgrywa w inicjatywie eFP szczególną rolę. Jest jednym z państw gospodarzy, jest również państwem delegującym swoje siły do jednej z grup, a także tworzy w Elblągu wielonarodowe dowództwo dywizyjne, które koordynuje działania wszystkich grup eFP. Główną siłę eFP stanowią cztery wielonarodowe batalionowe grupy bojowe NATO, rozmieszczone w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii. Każda grupa została utworzona przez państwo ramowe, którymi są odpowiednio: Stany Zjednoczone, Niemcy, Kanada i Wielka Brytania.

W skład 16. Dywizji Zmechanizowanej wchodzi siedem jednostek wojskowych:

  • 9. Brygada Kawalerii Pancernej,
  • 15. Brygada Zmechanizowana,
  • 20. Brygada Zmechanizowana,
  • 11. Pułk Artylerii,
  • 15. Pułk Przeciwlotniczy,
  • 16. Pułk Logistyczny
  • 9. Batalion Dowodzenia.

Od 2 grudnia 2019 r. dowództwo 16. Dywizji Zmechanizowanej znajduje się w Olsztynie. Jej dowódcą jest gen. bryg. Wojciech Ziółkowski.

mat.pras./16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana/ol

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj