Rodzice będą mogli zablokować dzieciom dostęp do pornografii w sieci. Rząd przyjął projekt ustawy

(Fot. Facebook.com/Kancelaria Premiera)

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do nieodpowiednich treści w internecie. Jak przekazał rzecznik rządu Piotr Müller, dostawcy usług internetowych będą musieli zapewnić mechanizmy, które na życzenie abonenta wprowadzą ograniczenia dla dzieci.

Regulacja przyjęta przez Radę Ministrów zakłada, że dostawcy internetu będą zobowiązani do wprowadzenia bezpłatnego mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w sieci.

– W ostatnich latach toczyła się długa dyskusja dotycząca sposobu zabezpieczenia małoletnich przed nieodpowiednimi treściami w internecie. Mówimy tutaj o treściach pornograficznych, stworzeniu takich mechanizmów, w których rodzice mogliby podejmować decyzje o odpowiednim zabezpieczeniu w tym obszarze – powiedział na wtorkowej konferencji Müller.

Dodał, że projekt polega na tym, że firmy, które dostarczają usługi internetowe, „muszą zapewnić takie mechanizmy, które na życzenie abonenta wprowadzają ograniczenia treści nieodpowiednich dla małoletnich”. – Krótko mówiąc, to sam abonent podejmuje decyzje, czy tego typu ograniczenia wprowadzić, natomiast firma, która dostarcza tego typu usługi, musi zapewnić możliwości techniczne, aby ograniczenia mogły być wprowadzone – zaznaczył.

GROŹBA KARY

Dopytywany przez dziennikarzy o kwestię kar wskazał, że byłyby one nakładane na dostawców usług w przypadku, gdy nie chcieliby wdrożyć odpowiednich rozwiązań. – Prosty przykład, jeżeli jakaś telefonia komórkowa czy jakikolwiek duży podmiot, który dostarcza internet, nie będzie takiej usługi gwarantował bezpłatnie użytkownikom, wtedy będzie mógł się narazić na kary – powiedział rzecznik rządu.

Podkreślił, że rozwiązanie będzie dobrowolne dla tych rodziców, „którzy chcieliby zabezpieczyć swoje dzieci przed nieodpowiednimi treściami”. – W wielu krajach tego typu rozwiązania są wprowadzone, my dołączamy do tych krajów – powiedział.

Dodał, że przepisy mają wejść w życie 1 września 2023 roku.

CELE I DZIAŁANIE PROJEKTU

Przedłożony przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt ma stworzyć „ramy prawne zobowiązujące dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych świadczących usługę dostępu do internetu do określonych działań na rzecz ochrony małoletnich”.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie KPRM projekt przewiduje, że „w szczególności dostawcy usługi dostępu do internetu zostaną zobowiązani do: wprowadzenia bezpłatnego, skutecznego i prostego w obsłudze mechanizmu blokowania dostępu do treści pornograficznych w internecie”.

Ponadto będą musieli podejmować działania promocyjne „na rzecz uświadomienia abonentów o możliwości skorzystania z usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w internecie i skorzystania z nich”.

Na dostawców internetu zostanie założony obowiązek opracowania raportu o podjętych przez siebie działaniach mających na celu promowanie korzystania przez abonentów z rozwiązań ograniczających dostęp do treści pornograficznych w internecie.

Projekt ustawy przewiduje również uprawnienie ministra właściwego do spraw informatyzacji do przeprowadzenia kontroli i postępowania pokontrolnego w celu weryfikacji przestrzegania przepisów ustawy przez dostawców usługi dostępu do internetu. Niewywiązywanie się z obowiązków ustawowych będzie zagrożone karami pieniężnymi.

PAP/ol

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj