Sukces Polski na arenie międzynarodowej. Nasz kraj wybrano do Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ

(Fot. Facebook.com/Krzysztof Szczerski)

Stały Przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski poinformował, iż Polska została wybrana do Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ (ECOSOC) na lata 2024-2026. Do wyboru potrzebne było poparcie 2/3 z 193 państw członkowskich. Polska otrzymała 177 głosów. Jak podkreślił ambasador, naszym mottem w ECOSOC będzie „Solidarny rozwój”.

– Trzyletnie członkostwo w Radzie Gospodarczej i Społecznej dopełni cykl zasiadania Polski w trzech głównych radach ONZ (Rada Bezpieczeństwa 2018-2019, Rada Praw Człowieka 2020-2022, Rada Gospodarcza i Społeczna 2024-2026) – napisano w komunikacie Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku. – Hasłem i myślą przewodnią członkostwa Polski będzie „Solidarny rozwój” – dodano.

Ambasador Szczerski zaznaczył, że wysokie poparcie polskiej kandydatury stanowi potwierdzenie wiarygodności Polski, a także zainteresowanie doświadczeniami i sukcesami, jakie odniosła, łącząc dynamiczny rozwój z programami społecznymi.

– Taki model działania chcemy pokazać światu jako lekcję, którą Polska wyciągnęła z okresu transformacji – przekazał Szczerski, komentując głosowanie w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. – Nasze członkostwo w tym najważniejszym organie ONZ zajmującym się sprawami rozwoju gospodarczego stanowić będzie kontynuację intensywnego zaangażowania w prace ONZ i przyczyni się do dalszego umacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej – podkreślił dyplomata.

RADA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA I ECOSOC – CO TO?

Rada Gospodarcza i Społeczna jest jednym z głównych organów ONZ podlegającym Zgromadzeniu Ogólnemu. Ustanowiona została na mocy Karty Narodów Zjednoczonych w 1945 r. Odgrywa centralną rolę w koordynowaniu działalności ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju w oparciu o trzy filary: gospodarczy, społeczny i środowiskowy.

ECOSOC składa się z 54 członków wybieranych na trzyletnią kadencję według reprezentacji geograficznej – Afryka ma 14 członków, Azja – 11, Europa Wschodnia – 6, Ameryka Łacińska i Karaiby – 10, Europa Zachodnia i inne kraje – 13. Każdego roku Zgromadzenie Ogólne odnawia trzecią część składu Rady. Polska po raz pierwszy zasiadała w Radzie w latach 1948-1953, a ostatni w latach 2008-2010.

PAP/ol

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj