Orlen dostał zgodę na przejęcie Systemu Gazociągów Tranzytowych Europol Gaz

(Fot. Orlen)

Zgodnie z decyzją prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Orlen przejmie kontrolę nad Systemem Gazociągów Tranzytowych Europol Gaz. – Na mocy decyzji Ministra Rozwoju i Technologii Europol Gaz zostanie właścicielem swoich akcji, należących dotąd do PAO Gazprom – podał Orlen.

Wcześniej, decyzją Ministra Rozwoju i Technologii z listopada 2022 roku, na wniosek szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustanowiony został tymczasowy zarząd przymusowy obejmujący 100 proc. akcji PAO Gazprom posiadanych w Europol Gaz. Chodziło o 48 proc. akcji Europol Gaz, przy czym tyle samo akcji tej spółki posiadał w tym czasie Orlen, a 4 proc. – Gas Trading.

Koncern poinformował we wtorek, 10 października, że Europol Gaz na mocy decyzji Ministra Rozwoju i Technologii zostanie właścicielem swoich akcji należących dotychczas do PAO Gazprom, natomiast zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontrolę nad Systemem Gazociągów Tranzytowych Europol Gaz przejmie Orlen.

– Przejęcie przez Europol Gaz akcji PAO Gazprom oraz objęcie kontroli nad Systemem Gazociągów Tranzytowych przez Orlen będzie miało fundamentalne znaczenie dla interesu publicznego oraz bezpieczeństwa naszego kraju, nie tylko w ujęciu energetycznym – ocenił cytowany w komunikacie Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

„JESTEŚMY NIEZALEŻNI OD ROSYJSKIEGO GAZU”

Obajtek podkreślił, że „Polska przez całe dekady była uzależniona od dostaw gazu ziemnego z Rosji”, które jeszcze dziesięć lat temu stanowiły około 80 proc. importu tego surowca.

– Gazprom przez wiele lat wykorzystywał dostawy gazu jako narzędzie nacisków politycznych wywieranych na Polskę i pozostałe kraje regionu. To się zmieniło; od 2022 roku jesteśmy w 100 proc. niezależni od gazu z Rosji – oświadczył.

„POLACY SĄ ZABEZPIECZENI”

Prezes Orlenu zaznaczył przy tym, że koncern „posiada obecnie w pełni zdywersyfikowane źródła dostaw tego surowca, które ciągle rozwija”.

– Dzięki temu w perspektywie nadchodzącej zimy, a także w kolejnych latach odbiorcy gazu w Polsce są zabezpieczeni. Dzisiejsza decyzja jest kolejnym krokiem do przywrócenia pełnej kontroli polskich podmiotów nad strategiczną infrastrukturą gazową kraju – stwierdził.

OWOC WIELU DECYZJI

Koncern zwrócił uwagę, że przejęcie przez Europol Gaz akcji, które wcześniej należały do PAO Gazprom będzie wynikiem sekwencji decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rozwoju i Technologii, podjętych na podstawie przepisów tak zwanej ustawy sankcyjnej, czyli ustawy z kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Pierwszą z nich – jak wspomniano w komunikacie – była decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wpisania PAO Gazprom na polską listę sankcyjną oraz zamrożenia środków finansowych PAO Gazprom, w tym papierów wartościowych.

– Następnie w trybie ustawy sankcyjnej, na mocy decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, ustanowiono tymczasowy zarząd przymusowy nad akcjami należącymi do PAO Gazprom. Ustanowiony wobec PAO Gazprom tymczasowy zarząd przymusowy objął wszystkie akcje w Europol Gaz należące do PAO Gazprom i był konieczny dla zapewnienia dalszego funkcjonowania Europol Gaz – wyjaśnił Orlen.

Koncern wskazał zarazem, iż zgodnie z trybem przewidzianym w tak zwanej ustawie sankcyjnej Minister Rozwoju i Technologii „wydał następnie decyzję, na podstawie której, po uzyskaniu przez nią waloru ostateczności, Europol Gaz zostanie właścicielem akcji tej spółki, dotychczas należących do PAO Gazprom”.

TRZEBA BYŁO ZGŁOSIĆ ZAMIAR

Orlen zaznaczył, że dotychczas posiadał 48 proc. akcji Europol Gazu i zgodnie z obowiązującymi przepisami wcześniej zgłosił do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomienie „o zamiarze koncentracji w postaci przejęcia wyłącznej kontroli nad Europol Gaz”.

Jak podał we wtorek, 10 października Orlen, 9 października Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego „wydał decyzję wyrażającą zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez koncern kontroli nad Systemem Gazociągów Tranzytowych Europol Gaz”.

CZĘŚĆ GAZOCIĄGU JAMALSKIEGO

Koncern przypomniał, że Europol Gaz istnieje od 1993 roku i jest właścicielem polskiej części gazociągu Jamał-Europa o długości około 684 kilometrów, stanowiącego strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego kraju element infrastruktury gazowej. Wspomniana magistrala biegnie przez pięć województw: podlaskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie, a na jej trasie działa pięć tłoczni gazu: w Kondratkach, Zambrowie, Ciechanowie, Włocławku i Szamotułach.

Od 2010 roku funkcję operatora polskiego odcinka gazociągu jamalskiego pełni Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System.

Grupa Orlen jest multienergetycznym koncernem posiadającym między innymi siedem rafinerii: cztery w Polsce – w tym największą w Płocku, dwie w Czechach i jedną na Litwie. Ma także około 3,1 tys. stacji paliw w Polsce, w Niemczech, w Czechach, na Słowacji, na Litwie i na Węgrzech. Zarządza również rozbudowanym segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczym węglowodorów. Prowadzi też inwestycje związane z energetyką odnawialną, jak farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. Do 2030 roku zamierza uruchomić przynajmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

ODNOWIONA STRATEGIA

W lutym tego roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 roku, uwzględniając priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos oraz Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Zgodnie z założeniami do końca dekady nakłady inwestycyjne Grupy Orlen wyniosą około 320 miliardów złotych.

Według zapowiedzi koncernu w tym roku Grupa Orlen ma przeznaczyć rekordowe 36 miliardów złotych „na realizację strategicznych inwestycji trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski”.

PAP/MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj