Krajowy program ochrony zabytków. Jarosław Sellin: „Ten dokument wyznacza kierunki działań”

(Fot. PAP/Albert Zawada)

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyła się w piątek konferencja prasowa na temat przyjętej przez radę ministrów uchwały w sprawie „Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2023-2026”. – Dzisiaj RM przyjęła ważny dla państwa polskiego dokument, który jest ważny strategicznie i który wyznacza kierunki działań administracji publicznej, rządowej i samorządowej, a także współpracowników społecznych, w dziedzinie prawidłowej opieki nad zabytkami – powiedział dr Jarosław Sellin, sekretarz stanu w MKiDN i generalny konserwator zabytków.

Sellin wskazał również zagrożenia dla zabytków, wynikające z intensyfikacji procesów budowlanych, zmian klimatycznych i toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny. Podkreślił, że istnieje konieczność przyspieszenia postępowań administracyjnych w dziedzinie decyzji związanych z tym, co wolno, a czego nie wolno w stosunku do zabytków lub obszarów chronionych, gdyż czasami te decyzje administracyjne toczą się zbyt wolno.

– Głównym celem tego programu jest zwiększenie odporności zasobu zabytkowego w Polsce. Ten cel będziemy realizować przez trzy punkty – powiedział Sellin.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA TRZECH PUNKTÓW

Pierwszy punkt to weryfikacja wybranych zasobu zabytków, bo w państwowym rejestrze zabytków jest 80 tys. obiektów nieruchomych, a w ewidencji samorządów prawie 600 tys. Drugi punkt to „wzmocnienie potencjału organizacyjnego systemu ochrony zabytków”, a trzeci to „edukacja i partycypacja”.

– Jesteśmy bardzo zainteresowani, aby różne organizacje społeczne, które zajmują się zabytkami i nimi fascynują, jeszcze ściślej współpracowały ze służbami oficjalnymi. Ten program realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z instytucjami podległymi, przede wszystkim z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków i Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku – wyjaśniał minister Sellin.

Dokonał też krótkiego podsumowania związanej z opieką nad zabytkami polityki państwa.

– Ostatnie osiem lat było najbardziej ambitnym czasem dla opieki nad zabytkami w wymiarze materialnym. W tych latach przeznaczyliśmy na ochronę zabytków 6 mld zł. Dla porównania w czasie naszych poprzedników na zabytki przeznaczono 636 mln zł. Udało nam się dofinansować 13,5 tys. różnego rodzaju projektów związanych z zabytkami – poinformował Sellin.

PAP/raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj