Orlen inwestuje w wydobycie ropy i gazu. „Koncern realizuje swój strategiczny cel”

(Fot. PKN Orlen/Materiały Prasowe)

Nakłady Orlenu związane z rozwojem własnego wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego wyniosły po trzecim kwartale tego roku cztery miliardy złotych. Jak podał koncern, to o 25 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego wydały na ten cel spółki, które wchodzą obecnie w składu multienergetycznej grupy.

Informując w czwartek, 14 grudnia o realizowanych inwestycjach w segmencie wydobycia, Orlen podkreślił, że przyczyniają się one „do wzmocnienia bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej Polski”.

– Nakłady inwestycyjne Orlenu związane z rozwojem własnego wydobycia ropy i gazu wyniosły po trzecim kwartale tego roku cztery miliardy złotych – wyliczył koncern.

O JEDNĄ CZWARTĄ WIĘKSZE WYDOBYCIE

Orlen zwrócił przy tym uwagę, że to aż o 25 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku wydały na ten cel spółki tworzące obecnie multienergetyczny koncern, który powstał po przejęciu między innymi Grupy Lotos oraz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

– Zdecydowana większość tej kwoty została przeznaczona na rozwój potencjału wydobywczego Grupy Orlen w Polsce i Norwegii, skąd produkowany gaz jest przesyłany do kraju gazociągiem Baltic Pipe – zaznaczono w informacji.

REALIZACJA STRATEGICZNEGO CELU

Daniel Obajtek, prezes Orlenu, podkreślił, że koncern „konsekwentnie realizuje swój strategiczny cel, jakim jest wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego Polski”.

– Dowodzą tego inwestycje w obszarze wydobycia ropy i gazu, na które w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 roku przeznaczyliśmy cztery miliardy złotych; to o miliard złotych więcej niż w tym samym okresie 2022 roku wydały na ten cel Orlen, Lotos i PGNiG łącznie – oświadczył.

– Eksploatacja własnych zasobów gazu to gwarancja niezakłóconych dostaw tego surowca dla polskich rodzin i przedsiębiorców, dlatego do końca tej dekady Orlen planuje wydać w segmencie wydobycia, obrotu i dystrybucji gazu około 70 mld złotych. Dzięki temu nasze wydobycie gazu ziemnego wzrośnie o ponad 50 proc. do 12 mld metrów sześciennych rocznie – zapowiedział cytowany w komunikacie prezes Orlenu.

KONCENTRACJA NA KLUCZOWYCH RYNKACH

Orlen wyjaśnił, że jego inwestycje w sektorze upstream – wydobycia „koncentrowały się na rynkach polskim i norweskim, które mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia zaopatrzenia w gaz krajowych odbiorców”.

– W ciągu pierwszych trzech kwartałów wydatki koncernu na poszukiwanie i wydobycie ropy i gazu w Polsce wyniosły około 1,4 mld złotych, a w Norwegii około 2,3 mld złotych – podał.

INWESTYCJA W ZŁOŻA

Według Orlenu w Polsce zainwestował on w tym roku w zagospodarowanie złóż Różańsko, Borowo, Szczepowice, Granówko, Chwalęcin, Grodzewo, Rokietnica i Miłosław, przy czym jeszcze w lutym spółka informowała o odkryciu 500 mln metrów sześciennych dodatkowych zasobów gazu w złożu Jastrzębiec. Koncern kontynuował również rozbudowę Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Lubiatów – to druga co do wielkości kopalnia ropy naftowej w Polsce.

– Efektem prowadzonych prac będzie zwiększenie możliwości wydobywczych zakładu o 3,4 mld metrów sześciennych gazu ziemnego oraz 510 tys. ton ropy w okresie 2024-2043. Przedłuży to czas funkcjonowania kopalni o 15 lat – zapowiedział Orlen.

PODZIEMNY MAGAZYN ROZBUDOWANY

Wśród najważniejszych projektów związanych z bezpieczeństwem energetycznym Polski koncern wspomniał również o rozbudowie Podziemnego Magazynu Gazu Wierzchowice.

– To największa inwestycja w krajowe magazyny gazu w historii. W wyniku jej realizacji pojemność magazynu wzrośnie o 800 mln metrów sześciennych – do 2,1 mld metrów sześciennych. Tym samym łączna pojemność krajowych magazynów przekroczy cztery mld metrów sześciennych gazu, co oznacza wzrost aż o 25 proc. – zaznaczono w informacji.

JEDEN Z WIĘKSZYCH PROJEKTÓW

Zestawiając zrealizowane inwestycje w segmencie wydobycia, Orlen przypomniał, że w Norwegii uruchomiono wydobycie ze złoża Tommeliten Alpha, które w szczytowym okresie będzie dostarczać koncernowi pół mld metrów sześciennych gazu rocznie.

– Tommeliten Alpha to jeden z większych projektów inwestycyjnych realizowanych w ostatnim czasie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – zauważył Orlen i dodał, iż w tym roku PGNiG Upstream Norway – spółka z Grupy Orlen – uzyskała zgody władz norweskich na zagospodarowanie złóż Alve Nord, Orn, Fenris, Tyrving, Andvare i Verdande, a także obszaru Yggdrasil.

– Ich zagospodarowanie zapewni koncernowi około dziewięciu mld metrów sześciennych gazu w całym okresie eksploatacji. Złoża będą uruchamiane w latach 2024-2027. Prace na Fenris i Yggdrasil już się rozpoczęły – przekazano w komunikacie.

PGNIG KUPI WSZYSTKIE UDZIAŁY

Orlen zaznaczył też, że w listopadzie tego roku PGNiG Upstream Norway podpisało umowę kupna wszystkich udziałów w spółce KUFPEC Norway będącej między innymi właścicielem pięciu produkujących już złóż. Koncern wskazał przy tym, że realizacja transakcji umożliwi spółce z Grupy Orlen wzrost wydobycia gazu o ponad miliard metrów sześciennych rocznie. Dzięki temu, jak ocenił Orlen, w przyszłym roku produkcja gazu ziemnego przez Grupę Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym przekroczy cztery mld metrów sześciennych. W tym roku PGNiG Upstream Norway kupiło również 10 proc. udziałów w złożach Sabina i Adriana – według wstępnych szacunków łączne zasoby wydobywalne obu złóż mogą wynosić od 38 do 88 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej).

– Partnerzy koncesyjni zakładają, że produkcja na złożu Adriana rozpocznie się w 2029 roku, a na złożu Sabina w 2033 roku Inwestycje Grupy Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju – podkreślono w informacji.

Z SZELFU DO POLSKI

Orlen zwrócił uwagę, że dzięki uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe zyskał możliwość przesyłu wydobywanego na szelfie gazu do Polski.

– Dostawy z tego kierunku, obok LNG dostarczanego drogą morską, pozwoliły Grupie Orlen całkowicie wyeliminować konieczność importu gazu z Rosji – zaznaczył koncern, zapewniając, że planuje dalsze inwestycje w obszarze wydobycia.

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE

Orlen wskazał, że zgodnie z jego strategią do końca 2030 roku wydobycie Grupy Orlen wzrośnie do 12 mld metrów sześciennych gazu rocznie z 7,7 mld metrów sześciennych w zeszłym roku. Według koncernu planowane tam do końca dekady wydatki w obszarze wydobycia, obrotu i dystrybucji gazu – około 70 mld złotych – „pozwolą nie tylko wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i całego regionu, ale przyczynią się również do podniesienia wartości koncernu”.

– Dzięki nim EBITDA generowana przez obszar wydobycia, obrotu i dystrybucji gazu wzrośnie z czterech mld złotych w 2022 roku do 16 mld złotych w 2030 roku – wyliczył Orlen.

PAP/MarWer

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj