ZUS zapowiada: od marca wzrośnie próg uprawniający do 500 plus dla osób niesamodzielnych

(Fot. Agencja KFP/Andrzej J. Gojke)

W związku z waloryzacją rent i emerytur od 1 marca wzrośnie próg uprawniający do świadczenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Maksymalna kwota świadczenia pozostanie bez zmian: to 500 zł netto.

Od września 2019 r. ZUS przyznaje i wypłaca świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zwane 500 plus dla niesamodzielnych.

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski podkreślił, że prawo do niego zależy m.in. od łącznej wysokości przysługujących świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych.

– Łączna kwota brutto emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych nie może przekroczyć 2157,80 zł. Od 1 marca, po waloryzacji, kwota ta zostanie podniesiona – dodał rzecznik.

Rzeczywisty wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, od którego zależy wzrost progu uprawniającego do 500 plus dla osób niesamodzielnych poznamy na początku lutego po podaniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego realnych wartości inflacji, a także wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Rzecznik ZUS przypomniał, że świadczenie w pełnej kwocie, czyli 500 zł na rękę, mogą otrzymać osoby, które nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza 1657,80 zł brutto.

– Jeśli suma tych świadczeń wynosi więcej niż 1657,80 zł, a nie przekracza 2157,80 zł brutto, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie pomniejszana zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Będzie to różnica między kwotą 2157,80 zł, a łączną kwotą przysługujących świadczeń. Jeżeli, na przykład, suma pobieranych świadczeń w styczniu wynosi 1800 zł brutto, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 357,80 zł – wyjaśnił Żebrowski.

WARUNKI

Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić też inne warunki – jednym z nich jest wiek – minimum 18 lat.

– Trzeba też mieszkać w Polsce i mieć potwierdzoną przez lekarza orzecznika ZUS niezdolność do samodzielnej egzystencji lub wydane przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo – przypomniał rzecznik ZUS.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

ZUS nie wypłaca świadczenia uzupełniającego z urzędu, potrzebny jest wniosek (formularz ESUN). Jeśli ktoś nie ma orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub ważnego orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów (wydanego przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia), to do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9, dokumentację medyczną i inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia.

Osoby otrzymujące 500 plus dla niesamodzielnych mają obowiązek powiadomić ZUS o zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia uzupełniającego lub na jego wysokość.

PAP/aKa

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj