Krzywy Las pod Gryfinem zyskał nowe życie. Zakończono trwającą trzy lata rewitalizację

(Fot. Materiały Prasowe)

Trwająca ponad trzy lata rewitalizacja Krzywego Lasu pod Gryfinem została ukończona. W ramach projektu rewitalizacji stworzone zostały rozwiązania umożliwiające zwiedzanie, z wyeksponowaniem najpiękniejszych fragmentów przy zachowaniu ochrony naturalnych walorów lasu – powiedział Zbigniew Kajdanowski, prezes zarządu Fundacji PGE.

– Sukcesywnie wspieramy inicjatywy ekologiczne, których celem jest dbałość i poszanowanie środowiska naturalnego. Działania na rzecz ochrony środowiska i edukacji przyszłych pokoleń nie tylko odzwierciedlają nasze wartości, ale również wpisują się w strategię Grupy PGE. Prowadzimy w zielonej zmianie. I widać to na każdej płaszczyźnie naszej działalności. Zakończony z sukcesem projekt rewitalizacji Krzywego Lasu jest tego przykładem – dodał Zbigniew Kajdanowski.

(Fot. Materiały Prasowe)

Projekt rewitalizacji Krzywego Lasu trwał ponad 3 lata i zakończył się pod koniec 2023 roku. W jego ramach powstała infrastruktura zewnętrzna, umożliwiającą zwiedzanie lasu. Dodatkowo na jego terenie postawione zostały kosze na śmieci, ławki, a także drogowskazy.

Istotnym elementem rewitalizacji są kolorowe tablice informacyjne, które przedstawiają hipotezy dotyczące powstania tego miejsca, a także opisują naturalny proces starzenia się lasu. Przy każdym miejscu służącym do odpoczynku zostały umieszczone nowe tablice z kodem QR, odsyłające
do materiałów filmowych przedstawiających m.in. historię tego miejsca.

NOWE KOMPONENTY

Łącznie na terenie Krzywego Lasu podczas rewitalizacji powstało blisko 30 nowych komponentów, które mają na celu jego ochronę, a także przystosowanie i udostępnienie turystom możliwości korzystania z jego walorów przyrodniczych.

Projektowi towarzyszyły działania informacyjno-edukacyjne, których celem była popularyzacja unikatowego charakteru tego miejsca oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

(Fot. Materiały Prasowe)

Krzywy Las to żywy pomnik przyrody o powierzchni ponad 0,5 ha położony w Nadleśnictwie Gryfino w bezpośrednim sąsiedztwie Zespołu Elektrowni Dolna Odra, spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. To jedna z najciekawszych atrakcji przyrodniczych i turystycznych na mapie Polski, w której znajdują się blisko 100-letnie nietypowe sosny.

Właśnie dlatego w 2020 roku, w partnerstwie trójstronnym – przy współpracy Gminy Gryfino, Nadleśnictwa Gryfino oraz przy wsparciu Fundacji PGE rozpoczęto projekt odbudowy Krzywego Lasu.

pb

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj