Sejmik Województwa Pomorskiego przedstawił wstępny projekt budżetu na 2024 rok

Siedziba Sejmiku Województwa Pomorskiego (Fot. Wikimedia Commons/Fotopolska.eu)

W poniedziałek 27 listopada – podczas LIX sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego – marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk przedstawił radnym projekt budżetu na 2024 rok. Planowane wydatki osiągną kwotę ponad 2 miliardów złotych, a dokument zakłada ambitny charakter budżetu, będący kompromisem pomiędzy potrzebami regionu oraz możliwościami dochodowymi.

Budżet na przyszły rok w zakresie podstawowych wskaźników gospodarczych opiera się na wytycznych Ministerstwa Finansów, uwzględniając wartość PKB na poziomie 3 procent oraz wskaźnik inflacji wynoszący 6,6 proc. Proponowany budżet ma być kompromisem pomiędzy wydatkami a oczekiwaniami społecznymi, przy czym aż 42 procent środków ma być przeznaczonych na inwestycje – z transportem jako jednym z priorytetów.

Wartość dochodów przewidzianych w projekcie budżetu wynosi 2,1 mld złotych. Dochody własne mają tu kluczowe znaczenie, z udziałem w podatkach PIT i CIT na poziomie odpowiednio ponad 1 mld zł (PIT) i 143 mln zł (CIT). Dodatkowymi źródłami dochodów ma być subwencja ogólna (246 179 982 zł) oraz dochody zewnętrzne, takie jak dotacje celowe z budżetu państwa, stanowiące niemal 30 proc. łącznych dochodów.

Po stronie wydatków – uwzględniając zgłoszone potrzeby i możliwości dochodowe – przewidziano kwotę 2,1 mld złotych. Największy udział, bo aż 1,1 mld, pochłonie organizacja transportu i utrzymanie sieci drogowej, co oznacza wzrost o ponad 67 procent w porównaniu z 2023 rokiem. Kolejnym obszarem priorytetowym będzie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na które planuje się wydać ponad 206 mln zł. Z kolei na ochronę zdrowia mieszkańców Pomorza przeznaczono 149 milionów zł. Na koniec 2024 roku planowane zadłużenie Samorządu Województwa Pomorskiego wyniesie 258 600 760 zł.

Teraz projektem budżetu zajmą się komisje Sejmiku Województwa Pomorskiego, a wszystkie kluby radnych zapowiedziały aktywny udział w pracach nad przedstawionym projektem.

Głosowanie nad przyjęciem budżetu na 2024 rok odbędzie się na kolejnej sesji sejmiku, czyli 21 grudnia, a ze szczegółami budżetu można się zapoznać poniżej.

Bartosz Stracewski/ol

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj