Skontrolują m.in. pustostany, piwnice i dworce. Cel: dotrzeć z pomocą do osób bezdomnych

(Fot. Pixabay)

Potocznie określane „liczenie bezdomnych” to akcja, która ma znacznie szersze znaczenie, niż wskazywałaby na to jej nazwa. W nocy z 28 na 29 lutego przeprowadzone zostanie „Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych”. Działania służb i instytucji dotyczyć będą miejsc niemieszkalnych. W przedsięwzięciu udział wezmą m.in. pracowniczki i pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, funkcjonariuszki i funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Granicznej i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

„Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych” zostało zlecone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podczas akcji nocnej patrole służb miejskich odwiedzą między innymi gdańskie ogródki działkowe, pustostany, piwnice, dworce kolejowe, parki, okolice mostów i wysypisk, gdzie mogą przebywać adresaci przedsięwzięcia – osoby potrzebujące.

LICZENIE, ALE TAKŻE WSPARCIE

Prowadzący działania nie tylko policzą osoby w bezdomności, ale także pozyskają informacje na temat ich wieku, wykształcenia oraz przyczyn, dla których są w życiowym kryzysie. Zaoferują potrzebującym kompleksową pomoc. Postarają się przekonać osoby w kryzysie bezdomności, przebywające w miejscach niemieszkalnych, do przyjęcia wsparcia. Obejmuje ono m.in. schronienie, pomoc finansową, żywnościową, rzeczową, higieniczną oraz aktywizację społeczną i zawodową. Dodajmy, że 28 i 29 lutego, w ciągu dnia, badanie przeprowadzone będzie również m.in. w gdańskich schroniskach i noclegowniach dla osób w bezdomności, w szpitalach, zakładzie karnym – wszędzie tam, gdzie przebywają potrzebujący.

Ostatnia taka akcja na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się w Gdańsku w lutym 2019 roku. W mieście przebywało wtedy 875 osób, których dotknął ten poważny problem społeczny.

JAK WESPRZEĆ OSOBY W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI?

MOPR i służby miejskie apelują do gdańszczanek i gdańszczan o empatię i sygnały o osobach w kryzysie bezdomności. Każdy potrzebujący człowiek otrzyma ofertę konkretnej pomocy.

Zgłoszenia o potrzebujących trzeba kierować do: Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności MOPR przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel.: 58 522 38 20 (w godz. pracy Ośrodka); Straży Miejskiej w Gdańsku tel.: 986; Policji tel.: 112 (w przypadkach interwencyjnych).

O lokalizacji potrzebujących można też powiadomić streetworkerów (jest ich w mieście sześcioro), posługując się aplikacją Arrels. Jest ona bezpłatna, można ją zainstalować w smartfonie. Dzięki sygnałowi streetworker m.in. łatwiej dotrze z ofertą pomocy do osoby w bezdomności. W 2018 roku Arrels zostało wprowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie we współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku i Fundacją Arrels.

WIELOWYMIAROWA POMOC NA TERENIE GDAŃSKA

W Gdańsku jest jedenaście placówek dla osób w kryzysie bezdomności. Mają różny charakter, są to: schroniska; schronisko z usługami opiekuńczymi; noclegownie; ogrzewalnia; domy samotnej matki. Łącznie jest tam ok. 600 miejsc (w tym stałe i dostawki). Prowadzą je organizacje pozarządowe. Konsekwentnie podnoszony jest standard tych placówek i świadczonych tam usług. Osoby potrzebujące mogą też skorzystać z innych form pomocy, np. z finansowej, żywnościowej, higienicznej, specjalistycznej oraz aktywizującej społecznie. W okresie jesienno-zimowym w mieście działa „autobus SOS-pomoc” dla osób w bezdomności. To mobilne wsparcie jest realizowane każdego dnia, w godzinach wieczornych. Na zlecenie MOPR usługę wykonuje Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Pojazd zapewnia spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Podczas postojów autobusu, załoga wydaje potrzebującym gorącą zupę oraz odzież na zmianę, m.in. swetry, polary, spodnie, skarpety, szaliki i czapki. Ratownik medyczny, który jest na pokładzie, udziela niezbędnych konsultacji. Z kolei pracownik socjalny lub streetworker informują o dostępnej pomocy w mieście i motywują potrzebujących do jej przyjęcia. Autobus dowozi też osoby w bezdomności do noclegowni przy ul. Mostowej 1 A, gdzie m.in. mogą się ogrzać, przenocować. Ten sezon mobilnego wsparcia zakończy się 31 marca 2024 roku. Więcej wiadomości o ofercie pomocy dostępnych jest na stronie gdańskiego MOPR.

KARTA PRAW OSÓB BEZDOMNYCH

Liczba osób, które w ciągu roku z powodu doświadczania poważnego problemu społecznego korzystają z pomocy gdańskiego MOPR, od kilku lat oscyluje w granicach od 800 do 900. Warto przypomnieć, że w lutym 2020 roku Gdańsk, jako pierwsze miasto w Polsce, przyjął Kartę Praw Osób Bezdomnych. Zawiera ona zobowiązania do przestrzegania i poszanowania podstawowych uprawnień tej grupy społecznej. Dokument określa obszary i kierunki działań, zmierzające do prowadzenia skutecznej i efektywnej polityki społecznej miasta, dotyczącej równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji osób w bezdomności. Zapisy Gdańskiej Karty są respektowane i realizowane. W mieście m.in. prowadzone są programy mieszkaniowe dla potrzebujących. W placówkach zapewnione jest zindywidualizowane wsparcie, podnoszone są standardy ich działania, zwiększa się dostępność do usług higienicznych.

Joanna Stankiewicz/kł

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj